Rafael Elburg

Over ons

Onze naam

“Rafaël” is een Hebreeuwse naam, die samengesteld is uit twee woorden: “Rafa” en “El”. “El” betekent God en “Rafa” betekent genezen, herstellen, heel maken. “Rafaël” betekent dus “door God genezen”, of “door God hersteld” en geeft heel duidelijk weer waar het bij ons in wezen om draait.


Rafaëlgemeenschap Elburg staat niet op zichzelf.

Als kerk zijn we aangesloten bij een denominatie. Dat is een groter landelijk verband van verschillende kerken of gemeenschappen. Deze denominatie heet wereldwijd “The International Church of the Foursquare Gospel”, ook wel kortweg Foursquare genoemd. In Nederland heeft men er echter gekozen om deze denominatie een andere, beter in het gehoor liggende, naam te geven: Rafaël Nederland. De aangesloten kerken heten Rafaël Gemeenschappen.

Bulletin

Gij geheel anders

Ga ontucht uit de weg! Geen enkele andere zonde die een mens kan begaan tast het lichaam aan, maar wie ontucht pleegt zondigt tegen het […]

Melanie en Jander

Marcheren

Tekst Van De Week

Efeze 3:16-17
Moge hij vanuit zijn rijke luister uw innerlijke wezen kracht en sterkte schenken door zijn Geest, zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart, en u geworteld en gegrondvest blijft in de liefde

Nieuws

Samen Kerst 2014

“Samen Kerst” is een initiatief van verschillende jongeren en ouderen uit diverse kerken uit Elburg, Nunspeet, ’t Harde en Oldebroek die een verlangen hebben om […]

A Thousand Questions

Gemeente-2-daagse op 25 en 26 oktober

Gemeente 2-daagse op 2 en 3 november

Foto's

Latest Articles

Ga ontucht uit de weg! Geen enkele andere zonde die een mens kan begaan tast het lichaam aan, maar wie ontucht pleegt zondigt tegen het eigen lichaam. Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de heilige Geest, die in u woont en die u ontvangen hebt van God, en weet u niet dat u niet van uzelf bent? U bent gekocht en betaald, dus bewijs God […]

Laten we dus, in de tijd die ons nog rest, voor iedereen het goede doen, vooral voor onze geloofsgenoten. Galaten 6:10 Vorige week schreef Simon in het bulletin een stukje over marcheren: samen optrekken. Het ging er om dat we niet alleen in ons eentje de Heilige Geest volgen, maar dat ook samen horen te doen. De mensen zullen zien dat we bij Jezus horen, ze zullen ontdekken dat Hij […]

Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn Galaten 5:13 Geen brief spreekt zo duidelijk over genade en de wet. Maar Paulus laat ons zien wat de genade is: Werkelijke vrijheid! In hoofstuk 5 heeft Paulus het twee keer over het leiden van de Geest (vs 16 en 25). In vers 16 gaat het over onze persoonlijke wandel, maar in vers 25 gaat het meer over onze gezamenlijke […]

Ik ben die ik ben. Exodus 3:14 Begin juli sprak in met een klant over zijn passie. Naast surfen, en mountainbiken had hij nog een passie: Zichzelf beter leren kennen. Hij brengt een deel van zijn tijd door mediteren en zoeken naar het hogere waar hij mee in contact kan en wil komen om zichzelf beter te begrijpen. Nadat we daar een tijdje over gesproken hadden vroeg hij mij naar […]