Rafael Elburg

Over ons

Onze naam

“Rafaël” is een Hebreeuwse naam, die samengesteld is uit twee woorden: “Rafa” en “El”. “El” betekent God en “Rafa” betekent genezen, herstellen, heel maken. “Rafaël” betekent dus “door God genezen”, of “door God hersteld” en geeft heel duidelijk weer waar het bij ons in wezen om draait.


Rafaëlgemeenschap Elburg staat niet op zichzelf.

Als kerk zijn we aangesloten bij een denominatie. Dat is een groter landelijk verband van verschillende kerken of gemeenschappen. Deze denominatie heet wereldwijd “The International Church of the Foursquare Gospel”, ook wel kortweg Foursquare genoemd. In Nederland heeft men er echter gekozen om deze denominatie een andere, beter in het gehoor liggende, naam te geven: Rafaël Nederland. De aangesloten kerken heten Rafaël Gemeenschappen.

Bulletin

Kind en vriend van God

  De Geest zelf verzekert onze geest dat wij Gods kinderen zijn. Romeinen 8:14   Over het kruis en over Pinksteren kunnen we heel veel […]

Openheid & Kwetsbaarheid

Heilige Geest

Tekst van de week

Rom. 1:19-20


Want wat een mens over God kan weten is hun bekend omdat God het aan hen kenbaar heeft gemaakt.
Zijn onzichtbare eigenschappen zijn vanaf de schepping van de wereld zichtbaar in Zijn werken,
Zijn eeuwige kracht en goddelijkheid
zijn voor het verstand waarneembaar

Nieuws

Outreach Veluw

Outreach Veluw   Uitnodiging om deze week uit reiken naar Elburg vanaf maandag 20 augustus tot zaterdag 25 augustus   Outreach cafe Maandag tot en […]

Foto's

Latest Articles

  De Geest zelf verzekert onze geest dat wij Gods kinderen zijn. Romeinen 8:14   Over het kruis en over Pinksteren kunnen we heel veel zeggen. En misschien is dat wel ons probleem. Dat we er zoveel over kunnen zeggen. Als ik iedereen zou overhoren door een aantal vragen te stellen, dan halen we vast allemaal wel een voldoende. Maar was dit de bedoeling van het kruis? Was dit de […]

  Wanneer wat verdwijnt al luister bezit, geldt dat des te meer voor wat blijft. Dit is onze hoop, en daarom handelen we in alle openheid. 2 Corinthe 3 : 11 en 12 Afgelopen vrijdagavond verzamelden zich de mannen van onze gemeente voor hun jaarlijkse avond op gemeentelijke apenrots.   Onder de inspirerende en bezielende leiding van Robin van Soolingen ontvingen we bokstraining. Uiteraard ging het over hoe je moet […]

  Johannes doopte met water, maar binnenkort worden jullie gedoopt met de heilige Geest.’ Handelingen 1:5 Je hoort nog weleens dat alle geloven eigenlijk hetzelfde zijn. Wat ben ik blij dat daar niks van klopt! In de eerste plaats zijn al mijn zonden vergeven, omdat ik een God dien die Zijn leven voor mij heeft gegeven en mijn schuld gedragen heeft. In de tweede plaats ziet mijn toekomst er prachtig […]

  Want wie tot zijn rust is ingegaan , is ook zelf tot rust gekomen van zijn werken, evenals God van de zijne. Hebreeën 4 : 6 Afgelopen week is Dorinda één van onze dochter getrouwd met Joachim. We hebben niet alleen flink lopen klussen in het huis als familie, maar ook tijd gestoken in een schoonmaken, verhuizen, een preek, een stukje, een Powerpoint, een …..   Je moet met […]