Rafael Elburg

Over ons

Onze naam

“Rafaël” is een Hebreeuwse naam, die samengesteld is uit twee woorden: “Rafa” en “El”. “El” betekent God en “Rafa” betekent genezen, herstellen, heel maken. “Rafaël” betekent dus “door God genezen”, of “door God hersteld” en geeft heel duidelijk weer waar het bij ons in wezen om draait.


Rafaëlgemeenschap Elburg staat niet op zichzelf.

Als kerk zijn we aangesloten bij een denominatie. Dat is een groter landelijk verband van verschillende kerken of gemeenschappen. Deze denominatie heet wereldwijd “The International Church of the Foursquare Gospel”, ook wel kortweg Foursquare genoemd. In Nederland heeft men er echter gekozen om deze denominatie een andere, beter in het gehoor liggende, naam te geven: Rafaël Nederland. De aangesloten kerken heten Rafaël Gemeenschappen.

Bulletin

Oud en Nieuw

Het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen. 2 Corinthe 5 : 17 Wij hebben met de jaarwisseling, zoals vele anderen, ook buiten gestaan […]

Een nieuw jaar

Oud en Nieuw

Tekst van de week

Efeze 5:15

 

Let dus goed op welke weg je bewandelt, gedraag je niet als een dwaas maar als een verstandig mens.

 

 

Nieuws

Eindejaarsdienst

Zoals elk jaar volgens goed gebruik, zijn we ook nu aan het eind van het jaar bij elkaar gekomen om samen te eten en getuigenissen […]

Outreach Veluw

Foto's

Latest Articles

Het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen. 2 Corinthe 5 : 17 Wij hebben met de jaarwisseling, zoals vele anderen, ook buiten gestaan en wat vuurwerk afgestoken. Het is een prachtig gezicht, al die kleuren en patronen. Het is alleen jammer dat het maar zo kort duurt. Ook in ons leven sluiten we soms periodes af waar we maar kort genieten van al het goede dat er gebeurd […]

En dan is het zomaar 2019. 2018 is voorbij en we gaan een nieuw jaar in/tegemoet. Bijzonder? Ja, heel bijzonder omdat we deze tijd van God ontvangen. Elke dag is een nieuwe dag en elke dag zijn de gunstbewijzen van de Heer nieuw en is zijn trouw groot. Elke dag is onze opdracht om datgene te doen wat God op ons hart legt en waarvoor God ons heeft bedoeld. En […]

Zoals elk jaar volgens goed gebruik, zijn we ook nu aan het eind van het jaar bij elkaar gekomen om samen te eten en getuigenissen te delen. Het is mooi, hartverwarmend en ontroerend om van elkaar te horen wie God voor iemand is geweest het afgelopen jaar en wat hij of zij verwacht in het komend jaar.

“Tot hier toe heeft de Heere ons geholpen”  I Samuel 7 : 12 “Tot hier toe heeft God ons geholpen” is het statement dat Samuel maakt als de Israelieten de Filistijnen verslaan vanuit Eben Haezer en hij richt daar een gedenksteen op. Dat mag ook gelden voor ons allemaal als we terugkijken op het afgelopen jaar. Misschien is het geen steen, misschien is het een kaart, een foto of een […]