Rafael Elburg

Over ons

Onze naam

“Rafaël” is een Hebreeuwse naam, die samengesteld is uit twee woorden: “Rafa” en “El”. “El” betekent God en “Rafa” betekent genezen, herstellen, heel maken. “Rafaël” betekent dus “door God genezen”, of “door God hersteld” en geeft heel duidelijk weer waar het bij ons in wezen om draait.


Rafaëlgemeenschap Elburg staat niet op zichzelf.

Als kerk zijn we aangesloten bij een denominatie. Dat is een groter landelijk verband van verschillende kerken of gemeenschappen. Deze denominatie heet wereldwijd “The International Church of the Foursquare Gospel”, ook wel kortweg Foursquare genoemd. In Nederland heeft men er echter gekozen om deze denominatie een andere, beter in het gehoor liggende, naam te geven: Rafaël Nederland. De aangesloten kerken heten Rafaël Gemeenschappen.

Bulletin

De Doop

Bekeert u en een ieder van u late zich dopen Handelingen 2 : 38 Dopen is altijd weer een fantastisch gebeuren! Wanneer mensen na hun […]

Samen Kerst

Keuzes maken

Tekst van de week

Filipenzen 1: 9-10a

En dit bid ik, dat uw liefde nog steeds meer overvloedig moge zijn in helder inzicht en alle fijngevoeligheid, om te onderscheiden, waarop het aankomt.

Nieuws

Foto's

Latest Articles

Bekeert u en een ieder van u late zich dopen Handelingen 2 : 38 Dopen is altijd weer een fantastisch gebeuren! Wanneer mensen na hun bekering de beslissing nemen zich te laten dopen door onderdompeling gebeuren er twee dingen: 1: Je geeft getuigenis van je bekering en geloof in Jezus Christus. 2: Je baant de weg voor meer genade werk van Jezus in je leven. En dat lijdt naar meer […]

Na Samen Kerst 2016 en Samen Voorjaar 2017 hebben we de smaak te pakken om ook dit jaar actief deel te nemen aan deze activiteit. Klaar staan voor een ander, samen met mensen uit de gemeente is een heel mooi initiatief. Beide keren zijn we een dagdeel op pad geweest en als ik hierop terug kijkt, geeft me dat enorme voldoening. Wat is het mooi om te zien dat we […]

Maak mij, HEER, met uw wegen vertrouwd, leer mij uw paden te gaan. Wijs mij de weg van uw waarheid en onderricht mij, want u bent de God die mij redt, op u blijf ik hopen, elke dag weer. Psalm 25:4-5 De afgelopen weken hoor je in het nieuws vaak over mensen die (soms lang geleden) keuzes hebben gemaakt die we nu niet begrijpen. Er zijn ook keuzes bij die […]

HERE, ik heb lief de stede van uw huis, de woonplaats van uw heerlijkheid. Psalmen 26:8 Wonen in Zijn huis, leven dicht bij God. David schrijft er nogal eens over. Psalm 27: …het enige dat ik verlang: wonen in het huis van de Heer. Of Psalm 62 waar David spreekt over God als burcht en schuilplaats. En natuurlijk Psalm 84:10 Want één dag in uw voorhoven is beter dan duizend […]