Rafael Elburg

Over ons

Onze naam

“Rafaël” is een Hebreeuwse naam, die samengesteld is uit twee woorden: “Rafa” en “El”. “El” betekent God en “Rafa” betekent genezen, herstellen, heel maken. “Rafaël” betekent dus “door God genezen”, of “door God hersteld” en geeft heel duidelijk weer waar het bij ons in wezen om draait.


Rafaëlgemeenschap Elburg staat niet op zichzelf.

Als kerk zijn we aangesloten bij een denominatie. Dat is een groter landelijk verband van verschillende kerken of gemeenschappen. Deze denominatie heet wereldwijd “The International Church of the Foursquare Gospel”, ook wel kortweg Foursquare genoemd. In Nederland heeft men er echter gekozen om deze denominatie een andere, beter in het gehoor liggende, naam te geven: Rafaël Nederland. De aangesloten kerken heten Rafaël Gemeenschappen.

Bulletin

Stigmata

Als ik in Zijn handen niet het litteken van de spijkers zie, en mijn vinger niet steek in het litteken van de spijkers, en mijn […]

De Heer is waarlijk opgestaan!

Samen Voorjaar Zaterdag 21 april

Tekst van de week

Psalm 51:12 en 13

Schep mij een rein hart, o God,

en vernieuw in mijn binnenste

een standvastige geest.

Verwerp mij niet van voor Uw aangezicht

en neem Uw Heilige Geest

niet van mij weg.

 

Nieuws

Foto's

Latest Articles

Als ik in Zijn handen niet het litteken van de spijkers zie, en mijn vinger niet steek in het litteken van de spijkers, en mijn hand niet steek in Zijn zij, zal ik beslist niet geloven. Johannes 20:25   Dit is het eerste wat Thomas zegt als zijn vrienden zeggen: “We hebben de Heere gezien.” Thomas wil bewijs en dat krijgt hij. Niet veel later staat Jezus in hun midden […]

Halleluja!   En als mens verschenen, heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood – de dood aan het kruis. 9 Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat, 10 opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen, in de hemel, op de aarde en onder de aarde, 11 en elke tong zal belijden: ‘Jezus […]

  Ook dit voorjaar zullen we weer Samen Voorjaar gaan organiseren. Na eerdere edities van Samen Kerst en Samen Voorjaar hebben we nu de smaak te pakken om ook dit jaar weer actief te gaan deelnemen aan deze activiteit. Ik merk van de 3 eerder gedane activiteiten dat het klaar staan voor een ander met de mensen uit de gemeente een heel mooi initiatief is. Beide keren zijn we een […]

Dit is mijn lichaam voor u, doe dit tot mijn gedachtenis. Evenzo de beker… 1 Corinthe 11 : 24 en 25   Iedere week staat op een tafeltje achterin brood en wijn klaar voor iedereen die behoefte heeft om tijdens de bijeenkomst “avondmaal” te gebruiken. Wij spreken liever over de “maaltijd van de Heer”, hoewel de term “avondmaal” het meest gebruikt wordt.   De maaltijd van de Heer is een […]