Rafael Elburg

Pasen is het feest van de overwinning. Christenen vieren dan de overwinning van de Here Jezus Christus over de dood en hel. Maar Pasen is nog meer; met name de dagen na Pasen. Dit waren de dagen waarin de Here Jezus verscheen aan zijn vrienden. Het waren de dagen waarin niet alleen bovengenoemde overwinning openbaar werd, maar ook dat de Here Jezus zich liet kennen en de kracht van zijn […]

Categories: Bulletin

Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, Ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met Mij. Openbaringen 3 : 20 Deze avond (Goede Vrijdag) zullen wij met elkaar de maaltijd van de Heer gebruiken. Dat is een goede plaats, voor een uitnodiging aan ongelovigen, om Jezus aan te nemen. De tafel is derhalve, […]

Categories: Bulletin

Vrede laat Ik u, mijn vrede geef Ik u; niet gelijk de wereld die geeft, geef Ik hem u. Uw hart worde niet ontroerd of versaagd. Johannes 14 : 27 Ik kom nog al eens mensen tegen die boos zijn, omdat ze onrecht is aangedaan of aangedaan gaat worden, in hun ogen. Soms op je werk, soms in je familierelaties. Met de huidige mogelijkheden van social media kun je op […]

Categories: Bulletin

Want door genade zijt gij behouden. Efeze 2 : 10 Deze week had ik een gesprek met een aantal mensen over schuld en schuldgevoel. Vragen als: Ja, maar houdt God dan nog wel van mij, dat mag je niet doen als Christen en dat kan zo maar niet zijn vragen die bij mij in ieder geval soms door het hoofd spelen. Eigenlijk als ik eerlijk ben, dan is het moeilijk om […]

Categories: Bulletin