Rafael Elburg

Aanbidding

Aanbidding is een dankbaar erkennen van wie God is en van wat Hij in onze levens heeft gedaan.  Wat sommige bezoekers soms verbaast, is de manier waarop wij aanbidden en de mate van intimiteit met God die in onze aanbidding tot uitdrukking komt. Wij spreken en zingen rechtstreeks tot God en vertellen Hem van onze liefde voor en toewijding aan Hem. Hoewel we gezamenlijk op een ordelijke wijze aanbidden, is onze aanbidding de som van onze individuele uitdrukkingen. Sommige van onze manieren van aanbidding kunnen voor jou onbekend zijn. Zo kun je bijvoorbeeld mensen om je heen heel rustig met God horen praten; velen zullen hun handen opheffen, zoals de Bijbel ons leert, om God te eren en om hun afhankelijkheid van Hem tot uitdrukking te brengen; er kunnen momenten zijn dat de gemeenschap spontaan nieuwe en onbekende liederen begint te zingen die zich samenvoegen in een melodieus offer van aanbidding tot Hem. Soms knielen we; soms zitten we stil te luisteren als iemand alleen een lied zingt.

Tijdens de samenkomst kun je erop rekenen dat alles rustig en in harmonie zal geschieden en we zullen in de meeste gevallen van te voren vertellen wat er gaat gebeuren. Wij willen niet dat bezoekers zich ongemakkelijk voelen doordat wij ze verrassen met zaken die voor hun onbekend zijn. Dus, je kunt je hier ontspannen want we zullen je niet overvallen en we laten je volkomen vrij om al dan niet te participeren in de dingen die wij doen.

Categories: Activiteiten