Rafael Elburg

Aanbidding

Je zult al snel ontdekken wat het belangrijkste voor ons is, namelijk onze aanbidding en dankbaarheid aan God. Aanbidding is een dankbaar erkennen van wie God is en van wat Hij in onze levens heeft gedaan.

Sommige van onze manieren van aanbidding kunnen voor jou onbekend zijn. Zo kun je bijvoorbeeld mensen om je heen heel rustig met God horen praten; velen zullen hun handen opheffen, zoals de Bijbel ons leert, om God te eren en om hun afhankelijkheid van Hem tot uitdrukking te brengen; er kunnen momenten zijn dat de gemeenschap spontaan nieuwe en onbekende liederen begint te zingen die zich samenvoegen in een melodieus offer van aanbidding tot Hem. Soms knielen we; soms zitten we stil te luisteren als iemand alleen een lied zingt.

Tijdens de samenkomst kun je erop rekenen dat alles rustig en in harmonie zal geschieden en we zullen in de meeste gevallen van te voren vertellen wat er gaat gebeuren. Zoals:

Bidden in kleine groepjes.

Een ander onderdeel van onze samenkomst is het bidden in groepjes van drie of vier personen. De Bijbel geeft ons allemaal de opdracht voor elkaar te bidden. Wij geloven dat God voor ieder persoon zorgt. En we geloven ook dat God niet door alleen door een bepaalde leider spreekt, maar door al zijn kinderen. Door nu voor elkaars noden te bidden, wijzen we naar de enige bron die uitkomst biedt… Jezus Christus en geven we Hem de gelegenheid gehoor te geven aan de gebeden van iedereen voor iedereen. Bovendien, door in kleinere groepjes te bidden geeft de Heer gaven van begrip voor mensen die in nood zijn. Bidden in kleine groepjes maakt het mogelijk om liefde en bemoediging te geven en te ontvangen, maar ook inzicht en een glimlach.

Onderwijs.

De Bijbel vertelt ons over een diepte en kwaliteit van leven wat we slechts door Jezus Christus kunnen ontvangen. Om ten volle te kunnen genieten van dat leven moeten jij en ik blijven doorgaan te leren ons doen en laten af te stemmen op God. Daarom is er in iedere openbare samenkomst van Rafaëlgemeenschap Elburg een tijd dat we een specifiek gedeelte uit de Bijbel nader bekijken en een uitleg horen hoe wij dat kunnen toepassen in ons dagelijks leven. Dat onderwijs wil je uitdagen in je denken en je gevoelens van nu, maar deze uitdaging is altijd omkleed met hoop en liefde. Het doel van onderwijs is, dat de liefde tot God en tot elkaar zal groeien door de motieven van het hart te corrigeren; door vergeving toe te passen voor fouten uit het verleden en door ons geloof te laten groeien.

Collectes

 Soms word er een collectie opgehaald voor speciale bestemmingen. Onze verantwoording is de leden en bezoekers te dienen en tegemoet te komen in de geestelijke noden. Als je ervaart dat Rafaëlgemeenschap Elburg je voedt, voor je zorgt en voorziet in je geestelijke noden, dan is het jouw verantwoordelijkheid ten opzichte van de Heer om bij te dragen daar waar je geestelijk huis is, zodat wij door kunnen gaan met tegemoetkomen in de noden van anderen en hun te leren in de wegen van de Heer.

Een uitnodiging.

Als je God (beter) wilt leren kennen dan willen wij er voor je zijn als dat je helpt om een stap verder te komen. De liefde van God gaat je stoutste verwachtingen ver te boven.  Sinds Jezus de gelegenheid nam om de straf en de gevolgen van de zonde voor een ieder van ons op zich te nemen, hebben wij de gelegenheid om de doodstraf die ons te wachten stond te ontgaan. Met andere woorden, we zijn vergeven voor alles wat we dachten en deden wat verkeerd was; we kunnen aan de straf ontkomen en ontvangen in plaats daarvan eeuwig leven.

Soms nodigen wij aan het einde van onze samenkomst mensen uit om Gods liefde te ontvangen en om hun harten te openen voor het onvoorstelbare verzoeningswerk wat Hij aanbiedt. Wij nodigen hen uit om toe te geven (te belijden) dat ze veel dingen “verkeerd” hebben gedaan in hun leven, precies zoals de rest van ons, en om het “goed” wat Jezus in hun leven wil doen toe te laten. Wij hopen dat je op onze uitnodiging in wilt gaan en dat we je aan Jezus mogen voorstellen. Hij heeft onze levens veranderd en hetzelfde kan Hij voor jou doen.

Hoe kan jij er meer bij betrokken raken?

De snelste en gemakkelijkste manier om een antwoord op deze vraag (en vele anderen) te krijgen is door na de dienst aan een van de mensen die bij je zaten te vragen of men je aan een van de teamleden wil voorstellen. Deze teamleden kunnen je dan verder helpen. Je kunt ons ook gedurende de werkdagen bellen. Het telefoonnummer staat in het bulletin dat voor de samenkomst wordt uitgedeeld. Met enige regelmaat worden er speciale avonden, zoals introductie-avonden en dergelijke georganiseerd, welke erop gericht zijn om mensen verder over Rafaëlgemeenschap Elburg te informeren.

Wat wordt er van je verwacht?

Je bent welkom om te kijken, te analyseren, evalueren en te overwegen, alles wat we doen en alles waar we voor staan net zolang als je maar wilt. Wanneer je ervaart dat deze gemeenschap je geestelijk huis kan zijn en je je derhalve wilt aansluiten bij Rafaëlgemeenschap Elburg, maak dat dan bekend. Onze rol als gemeenschap hierbij is om je te helpen bij het ontdekken en te reageren op de geweldige dingen die Jezus je aanbiedt, zonder je op de een of andere manier hierin te duwen.

Categories: Activiteiten