Rafael Elburg

Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, Ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met Mij. Openbaringen 3 : 20

Deze avond (Goede Vrijdag) zullen wij met elkaar de maaltijd van de Heer gebruiken. Dat is een goede plaats, voor een uitnodiging aan ongelovigen, om Jezus aan te nemen. De tafel is derhalve, per definitie, open voor iedereen!

Geen plaats voor angstig zelfonderzoek, maar een plaats voor hóópvol onderzoek! We onderzoeken ons hart om vast te stellen wat we van God nodig hebben. En dat is wat we in onze ontmoeting vrijmoedig aan Hem vragen. Zijn we ziek? Verwacht genezing! Is er besef van zonde? Open je voor vergeving en reiniging. We beproeven onszelf niet om tot de conclusie te komen dat we onwaardig zijn, maar om vervolgens vol hoop en verwachting aan te schuiven. Wanneer we weer durven komen met een dergelijke verwachting, zullen minder mensen onnodig blijven kampen met ziekte of voor hun tijd ontslapen.

Het ‘onwaardig gebruiken’ van de maaltijd heeft niet in de eerste plaats te maken met de onwaardigheid van de persoon in kwestie, maar met misbruik als omschreven in de eerste Corinthe brief. (Is de waarheid niet dat we allemaal onwaardig zijn?) On-waardig eten en drinken heeft daarom eerder te maken met een gebrék aan verwachting, dan met een zondaar die verlangt naar de reinigende kracht van het bloed.

Wat er ook gebeurt, hoe de tafel ook wordt genoten; God verlangt ons in ‘de tafel van de Heer’ te ontmoeten. Zou het niet fantastisch zijn wanneer deze ontmoeting een zo-danig open karakter zou herkrijgen, dat het weer een plaats wordt van redding, genezing, vervulling en verwachting?

Jan Jaap.

Categories: Bulletin