Rafael Elburg

In de wind was de HERE niet. En na de wind een aardbeving. In de aardbeving was de HERE niet. 12 En na de aardbeving een vuur. In het vuur was de HERE niet. En na het vuur het suizen van een zachte koelte. 13 Zodra Elia dit hoorde, omwond hij zijn gelaat met zijn mantel, ging naar buiten en bleef in de ingang van de spelonk staan. 1 Kon […]

Categories: Bulletin

…,opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren  ga, maar eeuwig leven hebbe Johannes 3 : 16 God wil dat jij en ik leven. Sterker nog Hij wil dat wij eeuwig leven. Hij wil niet dat wij dood gaan. Hij wil niet dat wij verloren gaan. Hij wil dat wij leven en genieten. Daarvoor heeft Hij een aantal spelregels (= principes) bedacht, zodat wij ook met elkaar kunnen leven. […]

Categories: Bulletin

Het zijn de gunstbewijzen des HEREN, dat wij niet omgekomen zijn, want zijn barmhartigheden houden niet op. Klaagliederen 3 : 22 “Daar heb ik recht op”. “Ik sta op mijn rechten”. “Ik verdien beter”. Allemaal uitspraken die we horen, kennen en waarschijnlijk ook wel eens zelf hebben gedaan, ik wel tenminste… Zo gemakkelijk gaan we op onze strepen staan als het gaat om onze rechten, fouten die anderen maken, dingen […]

Categories: Bulletin

Overeenkomstig het woord dat Ik u beloofd heb. Haggai 2 : 5 Ja, maar pap, dat heb je beloofd. Beloof iets aan je kinderen en één ding is zeker, ze blijven je er aan herinneren totdat je de belofte hebt ingelost. Hoe vaak maken jij en ik een belofte naar elkaar: “Ik zal aan je denken” “Ik zal voor je bidden:” “Ik kom je wat vaker opzoeken” “Ik zal je […]

Categories: Bulletin