Rafael Elburg

Al de dagen van de ellendige zijn boos,  maar voor de blijmoedige is het altijd feest . Spreuken 5 : 25 Je kent ze wel, die mensen die altijd de dalen zien als ze op de berg zijn, en als ze in het dal zijn de bergen zien. Genieten, dat kan niet, want morgen…. Ik heb in m’n leven al meerdere keren meegemaakt dat feesten voor zulke mensen een uitkomst […]

Categories: Bulletin

Legt dan af alle kwaadwilligheid , alle bedrog, huichelarij,  afgunst en alle kwaadsprekerij, en verlangt als pasgeboren kinderen naar de redelijke, onvervalste melk, opdat gij daardoor moogt opwassen tot zaligheid,  indien gij geproefd hebt, dat de Here goedertieren is.  En komt tot Hem, de levende steen, door de mensen wel verworpen,  maar bij God uitverkoren en kostbaar, en laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van […]

Categories: Bulletin

Daarom is het alles uit geloof. Romeinen 4 : 16  Waarom doe ik wat ik doe? Waarom laat ik wat ik laat? Ongetwijfeld stellen we onszelf allemaal deze vraag op enig moment. Het gekke is, ik vraag het me (gelukkig) niet de hele dag af. Waarom besteed ik tijd aan een klant? Omdat ik graag zaken met hem of haar wil doen en vertrouw en geloof dat dat kan. Tegelijkertijd […]

Categories: Bulletin