Rafael Elburg

Geduld   Oefent ook gij geduld Jacobus 5 : 8  Moet je wel eens wachten in een rij als je haast hebt? Sta je wel eens in de file? Doet de ander soms wat jij niet wilt dat hij of zij doet? Moeten er klussen af? Maakt iemand je boos?  Voor mij allemaal situaties waar ik mee vertrouwd ben. Als ik eerlijk ben, dan komt het regelmatig voor dat ik […]

Categories: Bulletin

Maar nu!    ‘Weet u niet dat wie onrecht doet geen deel zal hebben aan het koninkrijk van God? Vergis u niet. Ontuchtplegers noch afgodendienaars, overspeligen, schandknapen noch knapenschenders, dieven noch geldwolven, dronkaards, lasteraars noch uitbuiters zullen deel hebben aan het koninkrijk van God. Sommigen van u zijn dat ooit geweest, maar u bent gereinigd, u bent geheiligd, u bent rechtvaardig verklaard in de naam van de Heer Jezus Christus […]

Categories: Bulletin