Rafael Elburg

Elk vijftigste jaar zal voor jullie een heilig jaar zijn, waarin kwijtschelding wordt afgekondigd voor alle inwoners van het land. Dit is het jubeljaar, waarin ieder naar zijn eigen grond en zijn eigen familie kan terugkeren. Leviticus 25:10 Het is weer bijna Pinksteren, de dag waarop we vieren dat de Heilige Geest is uitgestort en wij helemaal een nieuwe geest hebben gekregen. Wij zijn geen slaaf meer van de zonde, […]

Categories: Bulletin