Rafael Elburg

  De berichten zijn voorzichtig positief. Beraamde tekorten lijken iets minder, verwachtte kosten zijn lager. Het heeft ons allen iets gekost, dat wel. Met een fors salaris is dit vanaf de troon allemaal wel te begrijpen, maar thuis zonder baan is dat misschien lastiger. Hier en daar wordt geld vrij gemaakt voor politie, leraren en ander overheidspersoneel. Jammer dat er weinig gezegd is over de vluchtelingen die rondzwerven over deze […]

Categories: Bulletin

Wie van jullie kan door zich zorgen te maken ook maar één el aan zijn lengte toevoegen?  Mattheus 6 : 34: In mijn gesprekken van elke dag komt de kredietcrisis regelmatig voorbij. Sommige mensen halen hun schouders op, anderen blijven het allemaal van dichtbij volgen en maken zich zorgen over hun bezittingen, hun geld en hun toekomst. Je zorgen maken is iets heel gewoons. God weet dat we ons soms […]

Categories: Bulletin

Er is verscheidenheid in genadegaven, maar het is dezelfde Geest; en er is verscheidenheid in bedieningen, maar het is dezelfde Here; en er is verscheidenheid in werkingen, maar het is dezelfde God, die alles in allen werkt. Maar aan een ieder wordt de openbaring van de Geest gegeven tot welzijn van allen. (1 Kor. 12 : 4-7)   Afgelopen vrijdag had ik een gesprek met een christelijke collega. Hij heeft […]

Categories: Bulletin