Rafael Elburg

Het wezenlijke van de liefde is niet dat wij God hebben liefgehad, maar dat hij ons heeft liefgehad en zijn Zoon heeft gezonden om verzoening te brengen voor onze zonden. (1 Joh 4:10)   Wat een bijzondere tekst! En een paar verzen verder – in vers 19 – schrijft Johannes nog zoiets: Wij hebben lief omdat God ons het eerst heeft liefgehad. Het is God die de wereld – en […]

Categories: Bulletin

De HEER sprak persoonlijk met Mozes, zoals een mens met een ander mens spreekt. Exodus 33 : 1   Ken je dat verlangen in je leven dat je wel zou willen dat God duidelijk spreekt over keuzen die je moet maken, ontmoetingen die je gaat hebben, bijzonder dingen die je mag doen? Voor een aantal van ons geldt dat ze daar “ervaring mee hebben”.   Afgelopen vrijdag sprak ik iemand […]

Categories: Bulletin

  Want het Koninkrijk Gods bestaat niet in eten en drinken, maar in rechtvaardigheid, vrede en blijdschap, door de Heilige Geest. Romeinen 14 : 17   Tegenwoordig maak in ik mijn kring van klanten en collega’s steeds vaker mee dat mensen hun verjaardag beschouwen als een vervelende happening. Je moet verplicht de hele groep uitnodigen, de hele avond mensen welkom heten en gedag zeggen, van het begin tot het einde […]

Categories: Bulletin