Rafael Elburg

Romeinen 8:16 Die Geest getuigt met onze geest, dat wij kinderen Gods zijn. Als ons gevraagd wordt wat de Heilige Geest doet of is, dan zal het meest gegeven antwoord waarschijnlijk zijn: troost geven en Trooster. Vervolgens misschien Duif, Vuur, Levend water. Verder is de Heilige Geest God. De Drie-eenheid: de Here God, de Here Jezus en de Here Heilige Geest. En dat de Geest overtuigt van zonde. Die noemen […]

Categories: Bulletin

Dit is mijn lichaam voor u, doe dit tot mijn gedachtenis. Evenzo de beker…  1 Corinthe 11 : 24 en 25 Iedere week staat op een tafeltje achterin brood en wijn klaar voor hen die behoefte hebben om tijdens de bijeenkomst “avondmaal” te gebruiken. Wij spreken liever over de “maaltijd van de Heer”, hoewel in onze tale Kanaäns de term “avondmaal” het meest gebruikt wordt. In Katholieke kringen spreekt men […]

Categories: Bulletin

Klaagliederen 3:22-23 Het zijn de gunstbewijzen des Heren, dat wij niet omgekomen zijn, want zijn barmhartigheden houden niet op, elke morgen zijn zij nieuw, groot is uw trouw!. Ken je die aanbiedingen die al op zijn voordat de actie ingaat? Het leek ook al te mooi om waar te zijn en dat is het dus ook. Wie het eerst komt, het eerst maalt. En als je dan niet als eerste […]

Categories: Bulletin