Rafael Elburg

Klaagliederen 3:22-23 Het zijn de gunstbewijzen des Heren, dat wij niet omgekomen zijn, want zijn barmhartigheden houden niet op, elke morgen zijn zij nieuw, groot is uw trouw!.

Ken je die aanbiedingen die al op zijn voordat de actie ingaat? Het leek ook al te mooi om waar te zijn en dat is het dus ook. Wie het eerst komt, het eerst maalt. En als je dan niet als eerste bent, is het al op. Er zijn winkels die hier heel bewust mee bezig zijn, want als je dan één keer toch in de winkel bent, koop je misschien wel iets anders…

Zoals we negatieve ervaringen kunnen hebben met winkels, zo kunnen we ook negatieve geestelijke ervaringen hebben. Jesaja klaagt in hoofdstuk 63 dat alle voorouders Gods wonderen hebben gezien. Zijn Geest gaf hen rust. Maar in zijn eigen leven is het zo anders: Uw innerlijke bewogenheid en uw ontferming hebben zich jegens mij niet laten gelden.Movie Fifty Shades Darker (2017)

Maar God doet niet aan op=op. Tot in de eeuwigheid brandt Zijn hart vol liefde voor jou en mij. Elke dag heeft Hij nieuwe barmhartigheden voor jou. Het is alsof Hij die eerste liefde voor ons elke keer weer voelt. De vraag is niet of dit waar is, de vraag is hoe we ons bedrieglijke denken en ons verwarde gevoel in lijn kunnen brengen met de waarheid. Gelukkig wist Jesaja al hoe dat moest. In vers 7 schrijft hij: Ik zal de gunstbewijzen des Heren vermelden, de roemrijke daden des Heren…

En voor de Johan de Heerders onder ons:

Tel uw zegeningen, een voor een.
Tel ze alle en vergeet er geen.
Tel ze alle, noem ze een voor een.
En je ziet Gods liefde dan door alles heen!

Michiel

(function(d, s, id) {
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) return;
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src = “//connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1&appId=537351772947036”;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, “script”, “facebook-jssdk”));

Categories: Bulletin