Rafael Elburg

  Want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren. Matteus 22 : 14   Mijn roeping is…. Wie van ons weet waar hij of zij voor geroepen is?   Ik heb in leven altijd veel met jonge mensen te maken gehad, zowel binnen mijn werk als ook binnen het Koninkrijk van God. Iedere keer weer als je met jonge mensen spreekt over hun toekomst en hun plaats in het Koninkrijk van […]

Categories: Bulletin

  Wie zal mij, ongelukkig mens, redden uit dit bestaan dat beheerst wordt door de dood? Dat doet God! Dank aan hem door Jezus Christus, onze Heer. Romeinen 7:24-25   Petrus moet zich verschrikkelijk hebben gevoeld. Hij had Jezus alleen gelaten en had hem drie keer verloochend. Daarna werd Jezus gevangen genomen en uiteindelijk gekruisigd. Wat was er gebeurd als Petrus meteen had ingegrepen? Wat was er gebeurd als hij […]

Categories: Bulletin

  Simon Petrus zei tot hen: Ik ga vissen . Johannes 21 : 3   Er zijn van die mensen, die radicaal Jezus volgen en een ommekeer in hun leven maken. Petrus was er zo een. Jezus sprak hem aan en vroeg hem om Hem te volgen. Petrus liet alles achter en volgde Jezus.   Petrus was de man van de belijdenis en de man die aangaf Jezus door dik […]

Categories: Bulletin

  Maar ik en mijn huis, wij zullen de Here dienen Jozua 24 : 15   Soms gebeurt het, dat je ergens bent en iets hoort dat je aanspreekt. Dat kan een principe zijn, een goede preek, een spreuk, levenswijsheid, vul het maar in.   Allemaal zullen we in ons leven wel eens ogenblikken hebben (gehad) waarin we op basis van dat wat we hoorden een keuze maakten om ons […]

Categories: Bulletin