Rafael Elburg

Het zijn de gunstbewijzen des HEREN, dat wij niet omgekomen zijn, want zijn barmhartigheden houden niet op. Klaagliederen 3 : 22 “Daar heb ik recht op”. “Ik sta op mijn rechten”. “Ik verdien beter”. Allemaal uitspraken die we horen, kennen en waarschijnlijk ook wel eens zelf hebben gedaan, ik wel tenminste… Zo gemakkelijk gaan we op onze strepen staan als het gaat om onze rechten, fouten die anderen maken, dingen […]

Categories: Bulletin