Rafael Elburg

Ik vermag alle dingen in Hem, die mij kracht geeft welgevallig zijn door Jezus Christus.gij moogt staan, volmaakt en verzekerd bij alles wat God wil Filipenzen 4:13 Ken je dat, dat er dingen gebeuren die vervelend zijn, maar waar je zelf geen grip op hebt? Dat dingen anders gaan dan je van tevoren zelf hebt gedacht? Mij gebeurt dat wel. En soms kan ik daar goed mee omgaan. Maar soms… […]

Categories: Bulletin

Legt dan af alle kwaadwilligheid , alle bedrog, huichelarij,  afgunst en alle kwaadsprekerij, en verlangt als pasgeboren kinderen naar de redelijke, onvervalste melk, opdat gij daardoor moogt opwassen tot zaligheid,  indien gij geproefd hebt, dat de Here goedertieren is.  En komt tot Hem, de levende steen, door de mensen wel verworpen,  maar bij God uitverkoren en kostbaar, en laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van […]

Categories: Bulletin

Toen Henoch 65 jaar was, verwekte hij Metuselach. Na de geboorte van Metuselach leefde Henoch nog 300 jaar, in nauwe verbondenheid met God. Hij verwekte zonen en dochters. In totaal leefde hij 365 jaar. Henoch leefde in nauwe verbondenheid met God; aan zijn leven kwam een einde doordat God hem wegnam. Gen 5:21-24 In slechts een paar verzen wordt twee keer benadrukt dat Henoch in “nauwe verbondenheid” met God leefde. […]

Categories: Bulletin

Ja, allen die U verwachten, worden niet beschaamd. Psalm 25 : 3 Vorige week zaterdag liep ik in Zwolle over het parkeerdek van de parkeergarage terug van een boodschap samen met Jolanda. Op het dek werd ik aangesproken door een jong meisje dat me vroeg om een euro om te kunnen overnachten bij het Leger des Heils. Op basis van wat ik zag, kies ik er normaal in zo’n geval […]

Categories: Bulletin