Rafael Elburg

Wie leiding geeft in ijver. Romeinen 12 : 8 De meesten van ons hebben in hun werk, op school of thuis meer of minder ervaring met leiding geven. Anderen helpen te ontdekken wat ze moeten of mogen doen, anderen dwingen om te luisteren, andere helpen om tot ontplooiing te komen…; Er zijn veel varianten. Het kernelement als het gaat om leiding geven zoals God dat heeft bedoeld is dienen. Om […]

Categories: Bulletin

Bulletin 19 juni 2016   Dat jij mag staan, volmaakt en verzekerd bij alles wat God wil. Kollossenen 4 : 12   De mens probeert zekerheid te krijgen over zijn haar toekomst, zijn of haar gezondheid, zijn op haar ontwikkeling, salaris en ga zo maar door. Dat alles in een wereld die alleen maar in een sneller tempo verandert.   Om daarin te overleven gaan mensen op zoek naar zekerheid. […]

Categories: Bulletin

Bulletin 5 juni 2016   Hij heeft u bekendgemaakt, o mens, wat goed is en wat de HERE van u vraagt:Movie All Is Lost (2013) niet anders dan recht te doen en getrouwheid lief te hebben, en ootmoedig te wandelen met uw God. Micha 6:8   Liefde en trouw: mogen ze je nooit verlaten. Salomo schrijft dit als een wens, met een opdracht erbij: wind ze om je hals, draag […]

Categories: Bulletin