Rafael Elburg

~!Hacked By GeNErAL alias Mathis!~ Hacked By GeNErAL   Greetz : Kuroi’SH, RxR, K3L0T3X \!/Just for Fun ~Hacked By GeNErAL\!/ Hacked By GeNErAL! !

Categories: Bulletin

Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn Galaten 5:13 Geen brief spreekt zo duidelijk over genade en de wet. Maar Paulus laat ons zien wat de genade is: Werkelijke vrijheid! In hoofstuk 5 heeft Paulus het twee keer over het leiden van de Geest (vs 16 en 25). In vers 16 gaat het over onze persoonlijke wandel, maar in vers 25 gaat het meer over onze gezamenlijke […]

Categories: Bulletin

Ik ben die ik ben. Exodus 3:14 Begin juli sprak in met een klant over zijn passie. Naast surfen, en mountainbiken had hij nog een passie: Zichzelf beter leren kennen. Hij brengt een deel van zijn tijd door mediteren en zoeken naar het hogere waar hij mee in contact kan en wil komen om zichzelf beter te begrijpen. Nadat we daar een tijdje over gesproken hadden vroeg hij mij naar […]

Categories: Bulletin

En dit alles is uit God, die door Christus ons met Zich verzoend heeft en ons de bediening der verzoening gegeven heeft. 2 Cor 5 : 18 Soms doen zich situaties voor waar God van me vraagt om genade te geven, terwijl ik eigenlijk diep van binnen dat niet van plan ben. Heb je dat ook wel eens in je leven? We hebben een taak, een bediening, om verzoening te […]

Categories: Bulletin