Rafael Elburg

Als gemeente willen we een lamp zijn voor onze omgeving, we mogen gezien worden. Om hieraan een praktische invulling te geven aan het ‘lamp zijn’ voor onze medemens willen we met elkaar Samen Kerst organiseren. Tijdens het schrijven van dit stukje sprak onderstaande Bijbeltekst me aan.   Men steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten, nee, men zet hem op een standaard, zodat […]

Categories: Bulletin

Wie op de akker van zijn zondige natuur zaait oogst de dood, maar wie op de akker van de Geest zaait oogst het eeuwige leven. Laten we daarom het goede doen, zonder op te geven, want als we niet verzwakken zullen we oogsten wanneer de tijd daarvoor gekomen is. Laten we dus, in de tijd die ons nog rest, voor iedereen het goede doen, vooral voor onze geloofsgenoten. Gal 6:8-10 […]

Categories: Bulletin

Om te verhinderen dat ik mezelf zou verheffen, werd mij een doorn in het vlees gestoken: ik word gekweld door een engel van Satan. Ik heb de Heer driemaal gesmeekt mij van hem te bevrijden, maar hij zei: ‘Je hebt niet meer dan mijn genade nodig, want kracht wordt zichtbaar in zwakheid.’ Dus laat ik mij veel liever voorstaan op mijn zwakheid, zodat de kracht van Christus in mij zichtbaar […]

Categories: Bulletin

Er is in het afgelopen jaar veel gebeurd. In september 2015 konden de eerste hulpvragen in behandeling genomen worden. Het eerste koppel van maatje en hulpvrager trekken nu een jaar samen op, naar beider tevredenheid. Inmiddels is ZorgSaam Elburg een stichting geworden (met een ANBI erkenning) en zijn er zo’n 20 maatjes. De meeste hulpvragen komen via professionele organisaties (gemiddeld een per week). De coördinator neemt contact op met de […]

Categories: Bulletin