Rafael Elburg

Toen ​Jezus​ daar langskwam, keek hij naar boven en zei: ‘Zacheüs, kom vlug naar beneden, want vandaag moet ik in jouw huis verblijven. Lucas 19:5 Jezus ziet mij zitten, Hij heeft een oogje op mij. Zacheüs was een echte afzetter en bedrieger. Niet geliefd bij het volk, ze kenden hem allemaal. Hij bedreef oneerlijke    handel, zette mensen af, liet iedereen teveel betalen.  Belastingheffer. Niemand wilde met Zacheüs te maken hebben, […]

Categories: Bulletin

  Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden. Hebr 4:12   Ik weet niet of je de debatten tussen lijsttrekkers volgt, of de verkiezingsprogramma’s uitgeplozen hebt, maar de kans is groot dat je in […]

Categories: Bulletin

  Het is God die u en ons Christus als fundament geeft, die ons allen heeft gezalfd, heeft gewaarmerkt als zijn eigendom en ons als voorschot de Geest gegeven heeft. 2 Korinthe 1:21-22   Ken je dat gevoel dat anderen beter, heiliger of geliefder zijn? Ken je die gedachte dat het volgen van God voor anderen veel makkelijker is? Kijk eens hoe God ze zegent! Kijk eens wat voor positieve […]

Categories: Bulletin

  Maar bij U is vergeving, opdat Gij gevreesd wordt. Psalm 130 : 4   Het zal je vast wel een keer in je leven overkomen zijn dat je iets hebt gedaan waarvoor je je excuses aan moest bieden. Soms kun je daar erg tegen op zien, omdat je voor zelf het gevoel hebt dat je af gaat. Toch merk ik wanneer ik ervoor kies omdat wel te doen er […]

Categories: Bulletin