Rafael Elburg

    Hij straft ons niet naar onze zonden, hij vergeldt ons niet naar onze schuld. Zoals de hoge hemel de aarde overspant, zo welft zich zijn trouw over wie hem vrezen. Psalm 103:10-11   Wat een geweldig nieuws dat God ons niet straft naar onze zonden. Hier staat niet dat Hij onze zonden niet ziet, ook niet dat Hij er niks van weet. Hij weet veel beter dan wij […]

Categories: Bulletin

    In Christus immers heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd, ons vol liefde uitgekozen. Efeze 1:4   Hoe vaak denk jij dat God ons maar zielige stumpers vindt? Nou ja, misschien zijn er wel een paar superheiligen van wie God oprecht houdt en geniet… Maar mij? Jou? Hij weet toch veel beter dan wijzelf wat er allemaal verkeerd gaat? Hij weet toch heel goed hoeveel ongeloof, onechtheid, onvolmaaktheid […]

Categories: Bulletin

  Maar jij bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van Hem die jou uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht. 1 Petrus 2 : 9   Rafaëlgemeenschap Elburg bestaat als lokale gemeenschap om:   God te eren als de enige almachtige God, onze Schepper, onze Vader en Rechter, die Zich […]

Categories: Bulletin

    4 Hoor, Israël: de HERE is onze God; de HERE is één! 5 Gij zult de HERE, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw kracht. 6 Wat ik u heden gebied, zal in uw hart zijn, 7 gij zult het uw kinderen inprenten en daarover spreken, wanneer gij in uw huis zit, wanneer gij onderweg zijt, wanneer gij nederligt […]

Categories: Bulletin