Rafael Elburg

 

Toen Jozua eens in de omgeving van Jericho liep, zag hij plotseling een man tegenover zich met een getrokken zwaard in de hand. Jozua ging op hem af en vroeg: ‘Hoor je bij ons of bij de vijand?’ 14 De man antwoordde: ‘Bij geen van beide, ik ben de aan-voerder van het leger van de HEER. Daarom ben ik hier.’ Jozua 5:13-14

Vorige week sprak Henk Rothuizen over het lijden. Hij gaf geen kant en klare antwoorden om met het lijden om te gaan, maar daagde onder andere uit om juist in het lijden God te zoeken en aan Zijn kant te komen staan. Ik probeer zo vaak God aan mijn kant te krijgen, maar dan mis ik zoveel. Ik mag aan Zijn kant komen staan.

Ook Jozua wilde weten waar God stond: aan zijn kant of die van de vijand. Het antwoord van de aan-voerder van Gods leger is bijzonder: ik hoor bij geen van beide.

In onze wereld waar het gaat om individuen, zoeken mensen al snel naar wie er aan hun kant staat. “Het gaat om waar ik sta en wie mij helpt om verder te komen.”

Ik daag je uit om elke dag bewust de keuze te ma-ken om aan Gods kant te staan. Hij roept je bij je Naam en nodigt je uit.
Als je bij Hem bent, weet je zeker dat Hij ook bij jou is: want Hij de Heer is jouw God, de Heilige van Is-raël is jouw redder!

Michiel

Categories: Bulletin