Rafael Elburg

‘Komt laten wij jubelen voor de Heer’ Psalm 95: 1

Afgelopen donderdagavond hadden we een open aanbiddingsavond.

Samen hebben we stilgestaan bij het waarom, het hoe en wat van onze aanbidding. Daarvoor hebben we Psalm 95 gebruikt als basis. Deze psalm leert ons hoe we de elementen van aanbidding kunnen toepassen:

  • De uitnodiging: Kom, laten wij jubelen voor de HEER;

 

    1. Onze middelpunt is Hij: Laten wij hem naderen met een loflied, hem toejuichen met gezang;
  • Onze focus is zijn grootheid, wie Hij is en wat Hij gedaan heeft: De HEER is een machtige God, een machtige koning, boven alle goden verheven. Hij houdt in zijn hand de diepten der aarde, de toppen van de bergen behoren hem toe, van Hem is de zee, door Hem gemaakt, en ook het droge, door zijn handen gevormd.
  • In eenheid en intimiteit met Hem: Ga binnen, laten wij buigen in aanbidding, knielen voor de HEER, onze maker;
  • Met een luisterende houding: Luister vandaag naar zijn stem:

 

 

Ik daag je uit om zo te aanbidden. Dan mag je erop vertrouwen dat God zal antwoorden!

 

Jan Jaap

Categories: Bulletin