Rafael Elburg

Bid voor alle koningen en gezagsdragers, opdat we rustig en ongestoord kunnen leven, in alle vroomheid en waardigheid. 3 Dat is goed en welgevallig in de ogen van God, onze redder, 4 die wil dat alle mensen worden gered en de waarheid leren kennen. 1 Timoteüs 2:2-4

Vraag je weleens aan mensen hoe het met ze gaat? Hoe vaak krijg je dan het antwoord: “Heel goed, ik leef heerlijk rustig en ongestoord!” Waarschijnlijk niet zo vaak. Het aantal burnouts bij jonge mensen is hoger dan ooit. We zijn altijd bezig, hebben altijd wel wat te doen en anders verzinnen we wel iets om te doen. We weten allemaal hoe belangrijk rust en ontspanning is, maar veel mensen hebben er toch heel veel moeite mee om echt te ontspannen.

En ik? En jij? Hebben wij genoeg bewuste rustmomenten in ons dagelijkse leven? Of vullen we elk moment van stilte op? Misschien herinner je je de preek van Johan van een aantal weken geleden over ruis nog. Wat is de ruis die jij steeds zoekt of maakt?

In de brief aan de Hebreeën wordt nogal scherp geschreven over het volk dat in de woestijn onderweg was naar het beloofde land: ze maakten er geen ernst mee om tot de rust van het beloofde land in te gaan en daarom zegt God; ‘In mijn toorn heb ik gezworen: “Nooit zullen ze binnengaan in mijn rust,”‘ (Hebreeën 4:3). Ook het houden van de rustdag is zo’n lastig thema, waarvan God zegt dat het heel belangrijk is. Laten we elkaar aanmoedigen om serieus met onze rust om te gaan. Ik bid dat jij en ik in de komende weken uit volle overtuiging kunnen zeggen: “Het gaat heel goed, ik leef heerlijk rustig en ongestoord!”

 

Michiel

Categories: Bulletin