Rafael Elburg

Waarlijk mij ziel, keer u stil tot God, want van Hem is mijn verwachting. Psalm 62 : 5  We leven in een tijd van het jaar waarin het woord verwachting een grote rol speelt.: Kinderen verwachten veel van Sinterklaas, Volwassenen verwachten het jaar goed uit te gaan, een goede Kerst en een goed begin van een nieuw jaar. Veel van ons verwachten is gebaseerd op de omstandigheden, de vervulling van […]

Categories: Bulletin

Verblijd u De derde advent alweer, de tijd vliegt voorbij. De derde advent staat in het teken van ons verheugen, in het Latijn Gaudete. En dit woord verwijst Paulus in Filippenzen 4:4. Verblijd u altijd in de Heere; ik zeg het opnieuw: Verblijd u. Advent is de tijd dat we denken aan zijn komst en zijn wederkomst, en daar mogen we ons over verheugen. We mogen uitzien naar het kerstfeest, […]

Categories: Bulletin

In Hem wast elk bouwwerk, goed ineensluitend, op tot een tempel, heilig in de Here. Efeziërs 2:21  Een tijd lang was het motto in één van de bedrijven waar ik voor gewerkt heb: Spelen, leren doen. Achterliggende gedachte was dat veranderingen spelenderwijs opgepakt worden, je vervolgens in een proces dingen mag leren om het dan te doen. De acceptatie die zat in deze strategie maakte dat mensen bereid waren om […]

Categories: Bulletin

Daarom, en ook omdat ik gehoord heb over uw geloof in Jezus, de Heer, en over uw liefde voor alle heiligen, dank ik God onophoudelijk voor u en noem ik u in mijn gebeden. Moge de God van onze Heer Jezus Christus, de vader van alle luister, u een geest van inzicht schenken in wat geopenbaard is, opdat u hem zult kennen. Efeziërs 1:15-17   Opdat u Hem zult kennen […]

Categories: Bulletin