Rafael Elburg

  Ook dit voorjaar zullen we weer Samen Voorjaar gaan organiseren. Na eerdere edities van Samen Kerst en Samen Voorjaar hebben we nu de smaak te pakken om ook dit jaar weer actief te gaan deelnemen aan deze activiteit. Ik merk van de 3 eerder gedane activiteiten dat het klaar staan voor een ander met de mensen uit de gemeente een heel mooi initiatief is. Beide keren zijn we een […]

Categories: Bulletin

Dit is mijn lichaam voor u, doe dit tot mijn gedachtenis. Evenzo de beker… 1 Corinthe 11 : 24 en 25   Iedere week staat op een tafeltje achterin brood en wijn klaar voor iedereen die behoefte heeft om tijdens de bijeenkomst “avondmaal” te gebruiken. Wij spreken liever over de “maaltijd van de Heer”, hoewel de term “avondmaal” het meest gebruikt wordt.   De maaltijd van de Heer is een […]

Categories: Bulletin

Bekeert u en een ieder van u late zich dopen Handelingen 2 : 38 Dopen is altijd weer een fantastisch gebeuren! Wanneer mensen na hun bekering de beslissing nemen zich te laten dopen door onderdompeling gebeuren er twee dingen: 1: Je geeft getuigenis van je bekering en geloof in Jezus Christus. 2: Je baant de weg voor meer genade werk van Jezus in je leven. En dat lijdt naar meer […]

Categories: Bulletin

Nu wij door zo’n menigte geloofsgetuigen omringd zijn, moeten ook wij de last van de zonde, waarin we steeds weer verstrikt raken, van ons afwerpen en vastberaden de wedstrijd lopen die voor ons ligt. 2 Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooier van ons geloof: denkend aan de vreugde die voor hem in het verschiet lag, liet hij zich niet afschrikken door de schande […]

Categories: Bulletin