Rafael Elburg

Bekeert u en een ieder van u late zich dopen Handelingen 2 : 38

Dopen is altijd weer een fantastisch gebeuren!

Wanneer mensen na hun bekering de beslissing nemen zich te laten dopen door onderdompeling gebeuren er twee dingen:

1: Je geeft getuigenis van je bekering en geloof in Jezus Christus.

2: Je baant de weg voor meer genade werk van Jezus in je leven. En dat lijdt naar meer vrijheid.

Ben je er dan? Nee, natuurlijk niet. Het volk Israƫl was na de doortocht toch ook nog niet in het beloofde land? Ze ontvingen na de doortocht de wet en de blauwdruk van de tabernakel. Wij ontvangen van God structuur van een leven als discipel van Jezus en de adem van aanbidding om als discipel in leven te blijven in afhankelijkheid van God.

Terecht is dopen een groot feest en hoop ik dat we binnenkort weer een doopdienst kunnen houden.

Wat mij betreft niet vaak genoeg!

 

Jan Jaap

Categories: Bulletin