Rafael Elburg

Dit is mijn lichaam voor u, doe dit tot mijn gedachtenis. Evenzo de beker… 1 Corinthe 11 : 24 en 25

 

Iedere week staat op een tafeltje achterin brood en wijn klaar voor iedereen die behoefte heeft om tijdens de bijeenkomst “avondmaal” te gebruiken. Wij spreken liever over de “maaltijd van de Heer”, hoewel de term “avondmaal” het meest gebruikt wordt.

 

De maaltijd van de Heer is een uitnodiging van de Heer om bij HEM te komen en Zijn overwinning te “vieren”. Als we de maaltijd van de Heer gebruiken proclameren (verkondigen) we zijn overwinning over datgene waarvoor we bij Hem komen. Door het brood te eten verklaren we dat we één zijn met Zijn lichaam. We verklaren ons één met Jezus en daardoor één met zijn dood en opstanding en dus met Zijn overwinning. Door de wijn te drinken verklaren we dat Jezus voor ons geleden heeft en alle ziekte en zonde op Zich heeft genomen. Door de wijn te drinken ontvangen we vergeving voor zonde en genezing voor ziekte en volharding in de strijd.

 

Soms zullen we gezamenlijk de tafel van de Heer met elkaar delen. Maar vandaag kan God tot je spreken en heb je behoefte om met Hem deel te nemen aan Zijn tafel. Wij hebben de tafel voorbereid, zodat jij, op het moment dat de Heer jou daartoe aanspoort, van de maaltijd gebruik kan maken. Je kunt dat alleen doen, maar je kunt ook iemand uitnodigen samen met jou de maaltijd te delen. Je kunt het aan de tafel doen, of de elementen meenemen en teruggaan naar je zitplaats. Daarin ben je vrij. Je kunt het doen tijdens de aanbidding, tijdens het groepsgebed, na de bijeenkomst of zelfs tijdens de preek. In het laatste geval is het goed om dan even opzij te gaan staan, zodat de bijeenkomst niet te veel gestoord wordt.

 

Jan Jaap

Categories: Bulletin