Rafael Elburg

ZorgSaam Elburg, de interkerkelijke vrijwilligers-organisatie ontstaan vanuit het diaconaal platform, krijgt steeds meer bekendheid. Maatjes uit de verschillende kerken en geloofsgemeenschappen zetten zich in voor hun medemens. Hulpvragen komen van professionele organisaties en particulieren. Voortdurend zijn we dan ook op zoek naar maatjes om vervolgens een ‘goede’ match tot stand te kunnen brengen. Eén van die maatjes is Tinie Stuurop. Ze was al enige tijd op zoek naar vrijwilligerswerk. N.a.v. […]

Categories: Bulletin

Als ik in Zijn handen niet het litteken van de spijkers zie, en mijn vinger niet steek in het litteken van de spijkers, en mijn hand niet steek in Zijn zij, zal ik beslist niet geloven. Johannes 20:25   Dit is het eerste wat Thomas zegt als zijn vrienden zeggen: “We hebben de Heere gezien.” Thomas wil bewijs en dat krijgt hij. Niet veel later staat Jezus in hun midden […]

Categories: Bulletin

Halleluja!   En als mens verschenen, heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood – de dood aan het kruis. 9 Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat, 10 opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen, in de hemel, op de aarde en onder de aarde, 11 en elke tong zal belijden: ‘Jezus […]

Categories: Bulletin