Rafael Elburg

Halleluja!

 

En als mens verschenen, heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood – de dood aan het kruis. 9 Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat, 10 opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen, in de hemel, op de aarde en onder de aarde, 11 en elke tong zal belijden: ‘Jezus Christus is Heer,’ tot eer van God, de Vader. Fil 2:8-11

 

Jezus liet gehoorzaamheid zien: gehoorzaamheid tot in de dood! Hij zegt zelf in Joh 5:19: “Waarachtig, ik verzeker u: de Zoon kan niets uit zichzelf doen, hij kan alleen doen wat hij de Vader ziet doen; en wat de Vader doet, dat doet de Zoon op dezelfde manier.

 

Zelfs op de Olijfberg in de hof van Getsemané zien we de gehoorzaamheid van Jezus. Hij bad: ‘Vader, als u het wilt, neem dan deze beker van mij weg. Maar laat niet wat ik wil, maar wat u wilt gebeuren.‘ Lukas 22:41-42

 

Het grote verschil tussen de eerste Adam (en Eva) en de tweede Adam (Jezus) zit in de gehoorzaamheid. Adam en Eva aten toch van de vrucht van de boom. Jezus was wél gehoorzaam en deed de wil van de Vader.

 

Rom 6:3-4 Weet u niet dat wij die gedoopt zijn in Christus Jezus, zijn gedoopt in zijn dood? 4 We zijn door de doop in zijn dood met hem begraven om, zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden.

 

Jij en ik zijn dood! En mét Jezus opgewekt! We mogen een nieuw leven leiden in gehoorzaamheid aan onze Vader in de hemel. En wat ziet de aarde daarnaar uit! De hele wereld verlangt ernaar dat de kinderen van de Heer zichtbaar worden. En met Pasen mag dat gebeuren!

 

Met Jezus ben ík waarlijk opgestaan! Halleluja!

Michiel

Categories: Bulletin