Rafael Elburg

ZorgSaam Elburg, de interkerkelijke vrijwilligers-organisatie ontstaan vanuit het diaconaal platform, krijgt steeds meer bekendheid. Maatjes uit de verschillende kerken en geloofsgemeenschappen zetten zich in voor hun medemens. Hulpvragen komen van professionele organisaties en particulieren. Voortdurend zijn we dan ook op zoek naar maatjes om vervolgens een ‘goede’ match tot stand te kunnen brengen. Eén van die maatjes is Tinie Stuurop. Ze was al enige tijd op zoek naar vrijwilligerswerk. N.a.v. een informatiepagina in het kerkblad van de Hervormde Gemeente Elburg kwam ze ertoe om contact te zoeken met ZorgSaam Elburg. Er volgde een kennismakingsbezoek en niet lang daarna ging Tinie bij twee mensen met een ondersteuningsvraag aan de slag. In het ene geval betreft het een echtpaar en ontlast ze de mantelzorger. Als ze hen één maal per twee weken bezoekt is meneer in de gelegenheid om zijn vriend te bezoeken. ‘Ik voel me daar altijd zo welkom, het is een feest om naar hen toe te gaan’. Daarnaast bezoekt Tinie een mevrouw die zich, na het overlijden van haar man eenzaam voelt. Voor haar is het heel waardevol dat ze bij Tinie haar verhaal kwijt kan. Tinie is heel blij dat ze zich op gegeven heeft als maatje. ‘Het verrijkt m’n eigen leven en ik had het veel eerder moeten doen’. Ze zou het iedereen willen aanraden om maatje te worden.

Maatje zijn kan op verschillende manieren en hoeft niet ingewikkeld te zijn. Het drinken van een kopje koffie, wandelen, een spelletje doen of samen op de tandem of duo fiets.

 

Voelt u ervoor om maatje te worden? Kent u iemand die thuiswonend is en een maatje zou kunnen gebruiken? Wilt u meer informatie? Op maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur zijn we telefonisch bereikbaar: 06 508 353 00. Per e-mail: info@zorgsaamelburg.nl of website: www.zorgsaamelburg.nl

 

Jan Jaap

Categories: Bulletin