Rafael Elburg

Maar wij zullen volharden in het gebed, en in de bediening des Woords.Handelingen 6 : 4 (SVV) Tja, daar zit, lig en hang je dan in een bed en stoel in een ziekenhuis. Bijkomen van een wat ingewikkelder dan verwachte operatie. Beetje versufd van alle morfine vraag je je af wat er allemaal is gebeurd. Je lijf vraagt al je aandacht om te herstellen en wat je verdere allemaal wilt […]

Categories: Bulletin

  Mijd de begeerten van de jeugd, streef naar rechtvaardigheid, geloof, liefde en vrede met hen die de Heer met een zuiver hart aanroepen. 23 Verwerp dwaze en onzinnige speculaties; je weet dat ze tot ruzie leiden. 24 Een dienaar van de Heer moet geen ruzie maken, maar voor iedereen vriendelijk zijn; hij moet een goede leraar zijn en een verdraagzaam mens, 25 en zijn tegenstanders zachtmoedig terechtwijzen. Dan brengt […]

Categories: Bulletin