Rafael Elburg

 

Mijd de begeerten van de jeugd, streef naar rechtvaardigheid, geloof, liefde en vrede met hen die de Heer met een zuiver hart aanroepen. 23 Verwerp dwaze en onzinnige speculaties; je weet dat ze tot ruzie leiden. 24 Een dienaar van de Heer moet geen ruzie maken, maar voor iedereen vriendelijk zijn; hij moet een goede leraar zijn en een verdraagzaam mens, 25 en zijn tegenstanders zachtmoedig terechtwijzen. Dan brengt de Heer hen misschien tot inkeer, zodat zij de waarheid leren kennen 26 en ontsnappen uit de valstrik van de duivel, die hen levend gevangen heeft genomen en hen dwingt zijn wil te doen. 2 Timoteüs 2:22

 

In de afgelopen week kwam ik bovenstaande tekst tegen en die kwam goed bij me binnen. Er staan nogal wat tips in de gebiedende wijs. Daar houd ik meestal niet zo van: dingen die moeten, of die een ander bedacht heeft zijn gewoon minder leuk. Soms wil iets ik het eigenlijk ook wél doen, maar nu iemand zegt dat ik het móet doen, wil ik het ineens niet meer.

 

Toch kwamen de woorden van Paulus wel bij mij binnen. Ze zijn heel praktisch en als we ons eraan houden, bestaat de kans dat de Heer de mensen om ons heen tot inkeer brengt. Mensen kunnen de waarheid leren kennen wanneer wij geen ruzie maken, maar voor iedereen vriendelijk zijn. Wanneer wij verdraagzame mensen zijn en anderen zachtmoedig terechtwijzen, dan kunnen mensen ontsnappen uit de valstrik van de duivel.

Ik geloof echt in wonderen en tekenen, maar ik geloof ook in een kerk die het karakter van de Vader uitdraagt. Door de wereld te laten zien hoe fantastisch het hart en de liefde van de Heer zijn, zullen mensen de waarheid leren kennen en die waarheid zal ze vrijmaken. De mensen om je heen zitten niet te wachten op veroordeling of een belerende preek, maar zijn op zoek naar oprechte interesse, liefde en vrijheid. De schepping ziet er reikhalzend naar uit dat openbaar wordt wie Gods kinderen zijn. Rom. 8:19

 

Michiel

Categories: Bulletin