Rafael Elburg

Maar wij zullen volharden in het gebed, en in de bediening des Woords.Handelingen 6 : 4 (SVV)

Tja, daar zit, lig en hang je dan in een bed en stoel in een ziekenhuis. Bijkomen van een wat ingewikkelder dan verwachte operatie. Beetje versufd van alle morfine vraag je je af wat er allemaal is gebeurd. Je lijf vraagt al je aandacht om te herstellen en wat je verdere allemaal wilt in je hoofd moet je maar even parkeren. Douchen en het bed voelt qua inspanning als een rondje hardlopen van 13 kilometer….

In Handelingen was er sprake van een hele stressvolle situatie: Jezus was gestorven, opgestaan. Judas, zijn discipel had zelfmoord gepleegd, er is heel veel te doen en er is gemor over de taakverdeling.

Gelukkig weten de apostelen met elkaar te komen tot een taakverdeling. Er komen mensen bij en er wordt ruimte gemaakt om te bidden en te spreken.

Hoe goed is het als in de stressvolle situaties van het leven jij hebt, maakt en focus vindt om te kunnen bidden en spreken. Dan kan het ook op een zaal met anderen in het ziekenhuis anders eindigen dan het begint en mag je door je gebed en woorden van betekenis zijn. Ook als je zaalgenoot het even niet meer ziet zitten!

Jezus, Hij is de Hoop van de volken = de mensen!

 

Jan Jaap

Categories: Bulletin