Rafael Elburg

Romeinen 6 : 4

Wij zijn door de doop in zijn dood met Hem begraven om, zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te lijden. 

Het is belangrijk dat we leren leven vanuit de opstanding, voorbij het kruis. Er zijn veel mensen die een kruisje dragen en dat doen om Jezus te eren en om ons eraan te herinneren om wat Hij voor ons gedaan heeft.

Deze week kwam de vraag naar me toe: Aan welke kant van het kruis leef jij? Die van de kruisiging of die van de opstanding? Goed en respectvol om stil te staan bij het afschuwelijke lijden dat Jezus heeft ondergaan voor jou en mij, maar ook goed om je te realiseren dat Hij is opgestaan en dat Hij ons nieuw leven heeft gegeven.

Er is een oud lied wat daar woorden aan geeft. “Omdat Hij leeft ben ik niet bang voor morgen…. En het leven is het leven waard omdat Hij leeft!”.

Omdat Hij leeft kunnen we van onszelf houden, leven tot Zijn eer en een ander beeld van onszelf krijgen. Ook mogen we omarmen dat onze fouten voor God niet te groot zijn.

Laten we leven vanuit de opstanding in de houding dat het leven de moeite waard is omdat Jezus leeft!

 

Jan Jaap

Categories: Bulletin