Rafael Elburg

Jeremia 33:3: Roep mij aan, en ik zal je antwoorden.

Lang geleden, in Bulgarije, zei iemand tegen mij: Weet je wel dat God een telefoonnummer heeft? Nee, ik heb geen idee. En hij zei: 333! Call to me and I will answer.

Zou je dat niet willen, een hotline naar God? Als je er even niet uitkomt, even snel een belletje en je krijgt antwoord?

In het Oude Testament zien we in verschillende situaties dat God zo dichtbij is, dat het er inderdaad op lijkt dat er een noodlijntje direct de hemel in loopt. God loopt samen op en reageert direct. Vaak tenminste.
En soms denk ik dat we vergeten dat wij deze hotline vandaag de dag nog steeds hebben. Jezus heeft de Hei-lige Geest gegeven om ons te helpen, te troosten, bij te staan. Maar vaak twijfelen wij of we wel Gods stem ver-staan. Is dit echt van U, Heer? Zijn het mijn eigen ge-dachten? Is het de invloed van mijn omgeving?

Jeremia 33:3: Ik ben het nooit meer vergeten. Ik hoef maar te roepen, te vragen en God zal antwoord geven. Niet altijd zoals wij het willen zien of horen. Soms zit er ruis op de lijn. Soms lijkt het lang te duren voordat Hij “opneemt”. Maar je mag van mij aannemen dat Hij luistert, altijd. En antwoorden komen op Zijn tijd. Soms snel, soms duurt het langer. Maar Hij is er altijd voor jou. Vaak vergeet ik te roepen naar God en denk ik dat ik het zelf wel kan oplossen.

Heer, wilt U mij helpen om in iedere situatie U aan te roe-pen, omdat ik geloof dat U antwoorden geeft.

Simon

Categories: Bulletin