Rafael Elburg

 

Laat uw leven niet beheersen door geldzucht, neem genoegen met wat u hebt. Hij heeft immers zelf gezegd: ‘Nooit zal ik u afvallen, nooit zal ik u verlaten,’ Hebreeën 13:5

 

Een aantal jaar geleden las ik het getuigenis van een meisje dat opgroeide in een gebroken gezin. Toen ze vier was scheidden haar ouders en na een jaar hertrouwde haar vader. Haar vader kreeg met zijn nieuwe vrouw kinderen en vanaf dat moment voelde dit meisje zich een tweederangs kind.

 

Toen ze ouder werd voelde ze zich nergens thuis, behalve bij een vriendin die zich veel bezighield met occulte dingen. Van deze vriendin “leerde” ze allerlei manieren om tot rust te komen. Ze raakte steeds dieper verstrikt in het occulte en ook haar band met haar moeder werd steeds slechter. Haar ouders wisten allebei niet meer hoe ze met haar om moesten gaan, maar gelukkig wist haar Vader in de hemel dat wel. Ze heeft een heel pittige tijd gehad om vrij te komen van de machten die ze in haar leven had toegelaten, maar de Heer heeft haar bevrijd.

 

Misschien hebben je ouders je niet kunnen geven wat je nodig hebt. Misschien ben je in de steek gelaten. Toch heeft God je nooit alleen gelaten: Hij staat elke dag voor je klaar. Er is er maar één die weet wat het is om door God verlaten te worden. Jezus is aan het kruis voor een ogenblik door Zijn eigen Vader verlaten, zodat jij en ik nooit meer verlaten hoeven worden. De Here God heeft jou en mij het voorrecht gegeven om Zijn kinderen te worden, wanneer we Jezus aanroepen (Joh 1:12)! Ik bid je toe dat je nooit meer dat gemene en onterechte gevoel zal hebben dat God je verlaten heeft. Kom tot rust bij je Vader, er is geen andere plek en geen andere manier om vrede te krijgen.

 

Michiel

Categories: Bulletin