Rafael Elburg

  De Geest zelf verzekert onze geest dat wij Gods kinderen zijn. Romeinen 8:14   Over het kruis en over Pinksteren kunnen we heel veel zeggen. En misschien is dat wel ons probleem. Dat we er zoveel over kunnen zeggen. Als ik iedereen zou overhoren door een aantal vragen te stellen, dan halen we vast allemaal wel een voldoende. Maar was dit de bedoeling van het kruis? Was dit de […]

Categories: Bulletin

  Wanneer wat verdwijnt al luister bezit, geldt dat des te meer voor wat blijft. Dit is onze hoop, en daarom handelen we in alle openheid. 2 Corinthe 3 : 11 en 12 Afgelopen vrijdagavond verzamelden zich de mannen van onze gemeente voor hun jaarlijkse avond op gemeentelijke apenrots.   Onder de inspirerende en bezielende leiding van Robin van Soolingen ontvingen we bokstraining. Uiteraard ging het over hoe je moet […]

Categories: Bulletin

  Johannes doopte met water, maar binnenkort worden jullie gedoopt met de heilige Geest.’ Handelingen 1:5 Je hoort nog weleens dat alle geloven eigenlijk hetzelfde zijn. Wat ben ik blij dat daar niks van klopt! In de eerste plaats zijn al mijn zonden vergeven, omdat ik een God dien die Zijn leven voor mij heeft gegeven en mijn schuld gedragen heeft. In de tweede plaats ziet mijn toekomst er prachtig […]

Categories: Bulletin

  Want wie tot zijn rust is ingegaan , is ook zelf tot rust gekomen van zijn werken, evenals God van de zijne. Hebreeën 4 : 6 Afgelopen week is Dorinda één van onze dochter getrouwd met Joachim. We hebben niet alleen flink lopen klussen in het huis als familie, maar ook tijd gestoken in een schoonmaken, verhuizen, een preek, een stukje, een Powerpoint, een …..   Je moet met […]

Categories: Bulletin