Rafael Elburg

“Tot hier toe heeft de Heere ons geholpen”  I Samuel 7 : 12 “Tot hier toe heeft God ons geholpen” is het statement dat Samuel maakt als de Israelieten de Filistijnen verslaan vanuit Eben Haezer en hij richt daar een gedenksteen op. Dat mag ook gelden voor ons allemaal als we terugkijken op het afgelopen jaar. Misschien is het geen steen, misschien is het een kaart, een foto of een […]

Categories: Bulletin

Tranen vallen, harten breken, wij verlangen naar Uw komst. Neem Uw plaats, Heer, in ons leven; welkom Zoon van God, welkom Zoon van God. Slechts een stal om in te wonen, stro als rustplaats voor Uw hoofd. Maar lang verwacht en nu gekomen, Kind van God beloofd, Kind van God beloofd. Breng Uw vrede in ons strijden, vul de leegte in ons hart. Woord dat breekt het hemels zwijgen, welkom […]

Categories: Bulletin

Die hoop is als een betrouwbaar en zeker anker voor onze ziel, en gaat ons voor tot voorbij het voorhangsel. Hebreeen 6 : 19 Deze week had ik een lunchafspraak met een klant. We kregen een gesprek over normen en waarden. Uiteindelijk kwamen we terecht bij de zin van het leven en het geloof. De meneer aan tafel vertelde dat hij ooit in de kerk kwam, maar nu niet meer […]

Categories: Bulletin

Maar ik, ik blijf uitzien naar de HEER. Micha 7:7a Afgelopen vrijdag las ik het volgende op NOS.nl: De kerken lopen in snel tempo leeg: ‘Mensen hebben het te druk voor God’. “We moeten eerlijk durven zijn en zien dat de tijd van de volkskerken geweest is. Dat bijna iedereen gedoopt werd en vanuit de kerk begraven, dat alles om de kerk draaide. Dat is voorbij.” Dat is best wel […]

Categories: Bulletin