Rafael Elburg

ANBI_FCDe belastingdienst heeft Rafaelgemeenschap Elburg in Elburg aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor zijn uw giften aan Rafaelgemeenschap Elburg aftrekbaar van uw inkomsten- of vennootschapsbelasting.

 

Samenstelling van het Bestuur van Rafaelgemeenschap Elburg

Voorzitter: Jan Jaap Kanis
Secretaris: Ilka Welmers-de Zwaan
Penningmeester: Jolanda Kanis-de Boer
Algemeen bestuurslid: Michiel Welmers
Statutaire naam: Rafaelgemeenschap Elburg
Rekeningnummer: rabo: NL72RABO0348478631
Publieke naam: Rafaelgemeenschap Elburg
Kamer van Koophandel nr:
RSIN/fiscaal nr: 818561026
Post en bezoekadres: Rolklaver 17, 8081 SB Elburg