Rafael Elburg

ANBI_FCDoelstelling

Rafaelgemeenschap Elburg heeft als doel het verkondigen van het evangelie en het uitdragen en onderwijzen van bijbelse principes, in overeenstemming met de geloofsbelijdenis, de geloofspunten en de filosofie, vastgesteld door het kerkgenootschap Rafaël Nederland.

ANBI-status

De belastingdienst heeft Rafaelgemeenschap Elburg in Elburg aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor zijn uw giften aan Rafaelgemeenschap Elburg aftrekbaar van uw inkomsten- of vennootschapsbelasting.
Ons Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Identificatienummer (RSIN) is te checken in het ANBI-zoekregister op de site van de Belastingdienst via de volgende link: https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/anbi_zoeken/. Instelling: Rafael Elburg. Vestigingsplaats: Elburg.

Beloningsbeleid

De gemeenschap heeft geen medewerkers in loondienst en kent alleen kostendekkende vergoedingen en de vrijwilligersvergoeding. 

Gegevens

Statutaire naam: Rafaelgemeenschap Elburg
Rekeningnummer: rabo: NL72RABO0348478631
Publieke naam: Rafaelgemeenschap Elburg
Kamer van Koophandel nr: 30259172
RSIN/fiscaal nr: 818561026
Post en bezoekadres: Rolklaver 17, 8081 SB Elburg
Emailadres: info@rafaelgemeenschapelburg.nl

Documenten

Begroting 2018
Beleidsplan 2018
Jaarrekening 2017
Verslag 2017