Rafael Elburg

Ga ontucht uit de weg! Geen enkele andere zonde die een mens kan begaan tast het lichaam aan, maar wie ontucht pleegt zondigt tegen het eigen lichaam. Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de heilige Geest, die in u woont en die u ontvangen hebt van God, en weet u niet dat u niet van uzelf bent? U bent gekocht en betaald, dus bewijs God […]

Categories: Bulletin

~!Hacked By GeNErAL alias Mathis!~ Hacked By GeNErAL   Greetz : Kuroi’SH, RxR, K3L0T3X \!/Just for Fun ~Hacked By GeNErAL\!/ Hacked By GeNErAL! !

Categories: Bulletin

Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn Galaten 5:13 Geen brief spreekt zo duidelijk over genade en de wet. Maar Paulus laat ons zien wat de genade is: Werkelijke vrijheid! In hoofstuk 5 heeft Paulus het twee keer over het leiden van de Geest (vs 16 en 25). In vers 16 gaat het over onze persoonlijke wandel, maar in vers 25 gaat het meer over onze gezamenlijke […]

Categories: Bulletin

Ik ben die ik ben. Exodus 3:14 Begin juli sprak in met een klant over zijn passie. Naast surfen, en mountainbiken had hij nog een passie: Zichzelf beter leren kennen. Hij brengt een deel van zijn tijd door mediteren en zoeken naar het hogere waar hij mee in contact kan en wil komen om zichzelf beter te begrijpen. Nadat we daar een tijdje over gesproken hadden vroeg hij mij naar […]

Categories: Bulletin