Rafael Elburg

In Hem wast elk bouwwerk, goed ineensluitend, op tot een tempel, heilig in de Here. Efeziërs 2:21  Een tijd lang was het motto in één van de bedrijven waar ik voor gewerkt heb: Spelen, leren doen. Achterliggende gedachte was dat veranderingen spelenderwijs opgepakt worden, je vervolgens in een proces dingen mag leren om het dan te doen. De acceptatie die zat in deze strategie maakte dat mensen bereid waren om […]

Categories: Bulletin

Daarom, en ook omdat ik gehoord heb over uw geloof in Jezus, de Heer, en over uw liefde voor alle heiligen, dank ik God onophoudelijk voor u en noem ik u in mijn gebeden. Moge de God van onze Heer Jezus Christus, de vader van alle luister, u een geest van inzicht schenken in wat geopenbaard is, opdat u hem zult kennen. Efeziërs 1:15-17   Opdat u Hem zult kennen […]

Categories: Bulletin

De Geest van de Heer rust op mij, want hij heeft mij gezalfd. Lucas 4 : 18   Dat willen we allemaal graag, of niet….? Geweldig als de Geest van de Heer op je rust en als je weet dat Hij je gezalfd heeft. Waarom heeft hij dat gedaan, voor een fijn gevoel, om je talenten te bevestigen, om de situatie onder controle te hebben?   Ben ervan overtuigd dat […]

Categories: Bulletin

Bekeert u en een ieder van u late zich dopen Handelingen 2 : 38 Dopen is altijd weer een fantastisch gebeuren! Wanneer mensen na hun bekering de beslissing nemen zich te laten dopen door onderdompeling gebeuren er twee dingen: 1: Je geeft getuigenis van je bekering en geloof in Jezus Christus. 2: Je baant de weg voor meer genade werk van Jezus in je leven. En dat lijdt naar meer […]

Categories: Bulletin