Rafael Elburg

Het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen. 2 Corinthe 5 : 17 Wij hebben met de jaarwisseling, zoals vele anderen, ook buiten gestaan en wat vuurwerk afgestoken. Het is een prachtig gezicht, al die kleuren en patronen. Het is alleen jammer dat het maar zo kort duurt. Ook in ons leven sluiten we soms periodes af waar we maar kort genieten van al het goede dat er gebeurd […]

Categories: Bulletin

En dan is het zomaar 2019. 2018 is voorbij en we gaan een nieuw jaar in/tegemoet. Bijzonder? Ja, heel bijzonder omdat we deze tijd van God ontvangen. Elke dag is een nieuwe dag en elke dag zijn de gunstbewijzen van de Heer nieuw en is zijn trouw groot. Elke dag is onze opdracht om datgene te doen wat God op ons hart legt en waarvoor God ons heeft bedoeld. En […]

Categories: Bulletin

“Tot hier toe heeft de Heere ons geholpen”  I Samuel 7 : 12 “Tot hier toe heeft God ons geholpen” is het statement dat Samuel maakt als de Israelieten de Filistijnen verslaan vanuit Eben Haezer en hij richt daar een gedenksteen op. Dat mag ook gelden voor ons allemaal als we terugkijken op het afgelopen jaar. Misschien is het geen steen, misschien is het een kaart, een foto of een […]

Categories: Bulletin

Tranen vallen, harten breken, wij verlangen naar Uw komst. Neem Uw plaats, Heer, in ons leven; welkom Zoon van God, welkom Zoon van God. Slechts een stal om in te wonen, stro als rustplaats voor Uw hoofd. Maar lang verwacht en nu gekomen, Kind van God beloofd, Kind van God beloofd. Breng Uw vrede in ons strijden, vul de leegte in ons hart. Woord dat breekt het hemels zwijgen, welkom […]

Categories: Bulletin