Rafael Elburg

Jeremia 33:3: Roep mij aan, en ik zal je antwoorden. Lang geleden, in Bulgarije, zei iemand tegen mij: Weet je wel dat God een telefoonnummer heeft? Nee, ik heb geen idee. En hij zei: 333! Call to me and I will answer. Zou je dat niet willen, een hotline naar God? Als je er even niet uitkomt, even snel een belletje en je krijgt antwoord? In het Oude Testament zien […]

Categories: Bulletin

Romeinen 6 : 4 Wij zijn door de doop in zijn dood met Hem begraven om, zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te lijden.  Het is belangrijk dat we leren leven vanuit de opstanding, voorbij het kruis. Er zijn veel mensen die een kruisje dragen en dat doen om Jezus te eren en om ons eraan te herinneren om wat […]

Categories: Bulletin

Filippenzen 4:8 Ten slotte, broeders en zusters, schenk aandacht aan alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles wat lieflijk is, alles wat eervol is, kortom, aan alles wat deugdzaam is en lof verdient. Mopperen…. even lekker een potje mopperen, ken je dat? Ik was daar altijd heel goed in. Sinds wij kinderen hebben, merk ik dat ik veel bewuster na […]

Categories: Bulletin

Maar wij zullen volharden in het gebed, en in de bediening des Woords.Handelingen 6 : 4 (SVV) Tja, daar zit, lig en hang je dan in een bed en stoel in een ziekenhuis. Bijkomen van een wat ingewikkelder dan verwachte operatie. Beetje versufd van alle morfine vraag je je af wat er allemaal is gebeurd. Je lijf vraagt al je aandacht om te herstellen en wat je verdere allemaal wilt […]

Categories: Bulletin