Rafael Elburg

Over ons

Onze naam

“Rafaël” is een Hebreeuwse naam, die samengesteld is uit twee woorden: “Rafa” en “El”. “El” betekent God en “Rafa” betekent genezen, herstellen, heel maken. “Rafaël” betekent dus “door God genezen”, of “door God hersteld” en geeft heel duidelijk weer waar het bij ons in wezen om draait.


Rafaëlgemeenschap Elburg staat niet op zichzelf.

Als kerk zijn we aangesloten bij een denominatie. Dat is een groter landelijk verband van verschillende kerken of gemeenschappen. Deze denominatie heet wereldwijd “The International Church of the Foursquare Gospel”, ook wel kortweg Foursquare genoemd. In Nederland heeft men er echter gekozen om deze denominatie een andere, beter in het gehoor liggende, naam te geven: Rafaël Nederland. De aangesloten kerken heten Rafaël Gemeenschappen.

Bulletin

Gods telefoonnummer

Jeremia 33:3: Roep mij aan, en ik zal je antwoorden. Lang geleden, in Bulgarije, zei iemand tegen mij: Weet je wel dat God een telefoonnummer […]

Leven vanuit de opstanding

Voorbeeld?

Tekst van de week

Psalm 55:17

En ik?

Ik roep tot God,

de Heer zal mij redden

 

 

Nieuws

Foto's

Latest Articles

  Mijd de begeerten van de jeugd, streef naar rechtvaardigheid, geloof, liefde en vrede met hen die de Heer met een zuiver hart aanroepen. 23 Verwerp dwaze en onzinnige speculaties; je weet dat ze tot ruzie leiden. 24 Een dienaar van de Heer moet geen ruzie maken, maar voor iedereen vriendelijk zijn; hij moet een goede leraar zijn en een verdraagzaam mens, 25 en zijn tegenstanders zachtmoedig terechtwijzen. Dan brengt […]

ZorgSaam Elburg, de interkerkelijke vrijwilligers-organisatie ontstaan vanuit het diaconaal platform, krijgt steeds meer bekendheid. Maatjes uit de verschillende kerken en geloofsgemeenschappen zetten zich in voor hun medemens. Hulpvragen komen van professionele organisaties en particulieren. Voortdurend zijn we dan ook op zoek naar maatjes om vervolgens een ‘goede’ match tot stand te kunnen brengen. Eén van die maatjes is Tinie Stuurop. Ze was al enige tijd op zoek naar vrijwilligerswerk. N.a.v. […]

Als ik in Zijn handen niet het litteken van de spijkers zie, en mijn vinger niet steek in het litteken van de spijkers, en mijn hand niet steek in Zijn zij, zal ik beslist niet geloven. Johannes 20:25   Dit is het eerste wat Thomas zegt als zijn vrienden zeggen: “We hebben de Heere gezien.” Thomas wil bewijs en dat krijgt hij. Niet veel later staat Jezus in hun midden […]

Halleluja!   En als mens verschenen, heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood – de dood aan het kruis. 9 Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat, 10 opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen, in de hemel, op de aarde en onder de aarde, 11 en elke tong zal belijden: ‘Jezus […]