Rafael Elburg

Over ons

Onze naam

“Rafaël” is een Hebreeuwse naam, die samengesteld is uit twee woorden: “Rafa” en “El”. “El” betekent God en “Rafa” betekent genezen, herstellen, heel maken. “Rafaël” betekent dus “door God genezen”, of “door God hersteld” en geeft heel duidelijk weer waar het bij ons in wezen om draait.


Rafaëlgemeenschap Elburg staat niet op zichzelf.

Als kerk zijn we aangesloten bij een denominatie. Dat is een groter landelijk verband van verschillende kerken of gemeenschappen. Deze denominatie heet wereldwijd “The International Church of the Foursquare Gospel”, ook wel kortweg Foursquare genoemd. In Nederland heeft men er echter gekozen om deze denominatie een andere, beter in het gehoor liggende, naam te geven: Rafaël Nederland. De aangesloten kerken heten Rafaël Gemeenschappen.

Bulletin

Stigmata

Als ik in Zijn handen niet het litteken van de spijkers zie, en mijn vinger niet steek in het litteken van de spijkers, en mijn […]

De Heer is waarlijk opgestaan!

Samen Voorjaar Zaterdag 21 april

Tekst van de week

Psalm 51:12 en 13

Schep mij een rein hart, o God,

en vernieuw in mijn binnenste

een standvastige geest.

Verwerp mij niet van voor Uw aangezicht

en neem Uw Heilige Geest

niet van mij weg.

 

Nieuws

Foto's

Latest Articles

Bekeert u en een ieder van u late zich dopen Handelingen 2 : 38 Dopen is altijd weer een fantastisch gebeuren! Wanneer mensen na hun bekering de beslissing nemen zich te laten dopen door onderdompeling gebeuren er twee dingen: 1: Je geeft getuigenis van je bekering en geloof in Jezus Christus. 2: Je baant de weg voor meer genade werk van Jezus in je leven. En dat lijdt naar meer […]

Nu wij door zo’n menigte geloofsgetuigen omringd zijn, moeten ook wij de last van de zonde, waarin we steeds weer verstrikt raken, van ons afwerpen en vastberaden de wedstrijd lopen die voor ons ligt. 2 Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooier van ons geloof: denkend aan de vreugde die voor hem in het verschiet lag, liet hij zich niet afschrikken door de schande […]

Wat ik je geef is kostbaarder dan het zuiverste goud, ik bied iets dat meer is dan het fijnste zilver. Spr. 8:19 Weet u niet dat van de atleten die in het stadion een wedloop houden er maar één de prijs kan winnen? Ren als de atleet die wint. Iedereen die aan een wedstrijd deelneemt beheerst zich in alles; atleten doen het voor een vergankelijke erekrans, wij echter voor een […]

Hebreen 4:11a Laten wij er dus ernst mede maken om tot die rust in te gaan   De tekst in Hebreen gaat over de sabbat, de rustdag. Maar ik denk dat we dat ook door mogen trekken naar ons dagelijks leven, onze wandel met God.   Er zijn vele teksten en verhalen die gaan over de rust die God geeft. Een van de mooie verhalen is de storm op het […]