Rafael Elburg

Over ons

Onze naam

“Rafaël” is een Hebreeuwse naam, die samengesteld is uit twee woorden: “Rafa” en “El”. “El” betekent God en “Rafa” betekent genezen, herstellen, heel maken. “Rafaël” betekent dus “door God genezen”, of “door God hersteld” en geeft heel duidelijk weer waar het bij ons in wezen om draait.


Rafaëlgemeenschap Elburg staat niet op zichzelf.

Als kerk zijn we aangesloten bij een denominatie. Dat is een groter landelijk verband van verschillende kerken of gemeenschappen. Deze denominatie heet wereldwijd “The International Church of the Foursquare Gospel”, ook wel kortweg Foursquare genoemd. In Nederland heeft men er echter gekozen om deze denominatie een andere, beter in het gehoor liggende, naam te geven: Rafaël Nederland. De aangesloten kerken heten Rafaël Gemeenschappen.

Bulletin

Stilte

Hebreen 4:11a Laten wij er dus ernst mede maken om tot die rust in te gaan   De tekst in Hebreen gaat over de sabbat, […]

Geloof

Maakbaar

Tekst van de week

Hebreen 4:11a

 Laten wij er dus ernst mede maken

om tot die rust in te gaan.

 

Nieuws

Foto's

Latest Articles

Op hoeveel plaatsen zien we niet dat God voorop gaat? Dat hij mensen leidt naar een andere plek. Denk maar eens aan de wolkkolom en de vuurkolom in de woestijn, of de ster voor de wijzen uit het Oosten. Ik denk niet dat Hij voorop gaat om de baas te spelen, maar om ons een goede begeleiding te geven. Om ons te behoeden voor missers. En wil Hij alleen voorop? […]

  Van 21 tot 28 januari 2018 doen ook de kerken in Elburg weer mee aan de Week van Gebed. Elke dag is er een interkerkelijke gebedsbijeenkomst, steeds op een andere locatie. U wordt van harte uitgenodigd om mee te doen. De Week van Gebed, die jaarlijks in januari wordt georganiseerd, is een initiatief van Missie Nederland en de Raad van Kerken. In het hele land komen christenen bij elkaar […]

Waarlijk mij ziel, keer u stil tot God, want van Hem is mijn verwachting. Psalm 62 : 5  We leven in een tijd van het jaar waarin het woord verwachting een grote rol speelt.: Kinderen verwachten veel van Sinterklaas, Volwassenen verwachten het jaar goed uit te gaan, een goede Kerst en een goed begin van een nieuw jaar. Veel van ons verwachten is gebaseerd op de omstandigheden, de vervulling van […]

Verblijd u De derde advent alweer, de tijd vliegt voorbij. De derde advent staat in het teken van ons verheugen, in het Latijn Gaudete. En dit woord verwijst Paulus in Filippenzen 4:4. Verblijd u altijd in de Heere; ik zeg het opnieuw: Verblijd u. Advent is de tijd dat we denken aan zijn komst en zijn wederkomst, en daar mogen we ons over verheugen. We mogen uitzien naar het kerstfeest, […]