Rafael Elburg

Rafaelgemeenschap Elburg

Als je ons wilt leren kennen… dan kost dat tijd. Tijd om te kijken, te luisteren en te praten. Maar misschien kunnen we je helpen je thuis te voelen bij ons door wat te vertellen wat je zoal bij ons kunt verwachten en tegenkomen.  Wij voelen ons bevoorrechte mensen om onze omgeving te dienen, door onze eenvoudige en toegewijde wandel met Jezus. Wat Hij voor ogen heeft is redding en herstel voor iedereen. We denken dat het bij ons daarom draait: Jezus je laten herstellen zodat je liefdevol anderen kunt bemoedigen en hun Zijn vrede kunt aanbieden.

Onze naam: Rafaëlgemeenschap Elburg

“Rafaël” is een Hebreeuwse naam, die samengesteld is uit twee woorden: “Rafa” en “El”. “El” betekent God en “Rafa” betekent genezen, herstellen, heel maken. “Rafaël” betekent dus “door God genezen”, of “door God hersteld” en geeft heel duidelijk weer waar het bij ons in wezen om draait.

Rafaëlgemeenschap Elburg staat niet op zichzelf.

Als kerk zijn we aangesloten bij een denominatie. Dat is een groter landelijk verband van verschillende kerken of gemeenschappen. Deze denominatie heet wereldwijd “The International Church of the Foursquare Gospel”, ook wel kortweg Foursquare genoemd. In Nederland heeft men er echter gekozen om deze denominatie een andere, beter in het gehoor liggende, naam te geven: Rafaël Nederland. De aangesloten kerken heten Rafaël Gemeenschappen.