Rafael Elburg

Eind jaren ‘70 sloot de familie Rothuizen zich aan bij een kleine interdenominationale bijbelstudie groep in Hoogblokland van jonge mensen die op zoek waren naar meer van God. Daarvoor werd met regelmaat een bezoek bij Jeugd met een Opdracht gebracht. In 1980 werden de eerste mensen gedoopt en kreeg de “bijbelstudiegroep  Hoogblokland” een naam: Rafaël Gemeenschap. De naam Rafaël komt uit het Hebreeuws en betekent: “door God genezen” (Rafa en El). Rafaël, toen 25 à 30 mensen,  en begon langzaam te groeien. Vele nieuwsgierigen kwamen op bezoek. Uit deze kontakten ontstonden goede vriendschappen,  waaronder met Ap en Anita Verwaijen die de Gemeenschap Jefta oprichtten. Ook bestaande gemeenten zochten kontakt met Rafaël Hoogblokland, onder andere Arnhem en Bergen op Zoom. In 1987 kreeg Henk het verlangen om de bevriende gemeenschappen samen te trekken en onder te brengen bij iets groters dan wat ze met elkaar waren en sprak God: ‘Ga naar Jack Hayford, ga naar Foursquare”. Anderhalve maand later kwam een vreemdeling zich aanmelden bij Jeugd met een Opdracht: Daniel Brown van Foursquare, die in Nederland gemeentestichting wilde bemoedigen. Henk kwam in kontakt met hem en ontdekte dat Daniel vanuit de gemeente van Jack Hayford was gekomen. Er volgden drie maanden van gebed en in oktober van 1987 bracht Henk een bezoek aan Daniel Brown en Jack Hayford.

Deze twee mannen leiden beide een Foursquare gemeente. Officieel heet deze denominatie: “The International Church of the Foursquare Gospel”, kortweg altijd Foursquare genoemd. Na het bezoek in Oktober heeft Henk al zijn vrienden bij elkaar geroepen en zijn plannen om lid te worden van Foursquare aan hen voorgelegd. Een aantal gemeenten of groepen besloten om mee op weg te gaan, onder andere: Rafaël Hoogblokland, Jefta Breda, De Schuilplaats Bergen op Zoom, Haggaï Amsterdam en Moria Arnhem. Binnen anderhalf jaar werd een Nederlandse organisatie opgericht die de naam Rafaël Nederland kreeg.

Ook gemeenten binnen Foursquare en Rafaël hebben soms afwijkende namen. Over de gehele wereld kom je gemeenten tegen met de eenvoudige naam: Foursquare Church of … en dan volgt meestal de plaatsnaam of wijk van de stad. Ook in Nederland kennen we veel gemeenten die ook zo Rafaël Gemeenschap heten. Echter over de hele wereld kom je ook andere namen van Foursquare gemeenten tegen. De gemeente van Jack Hayford heet: The Church On The Way, die van Daniel Brown heet The Coastlands, in Nederland kennen we Jefta, Eldad, Haggaï en in Rotterdam The Church On The Way Rotterdam. Het zijn allemaal Rafaël Gemeenschappen, waarvan er anno 2012 zo’n 50 stuks zijn.   De bijbeltekst die je in alle Foursquaregemeenten tegen komt is Hebreeën 13:8: Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid. Deze tekst geeft duidelijk aan waar het bij ons werkelijk om draait. Het draait bij ons niet om onze theologie, filosofie, een gebeurtenis, of een leider die we volgen, maar het draait bij ons allemaal om één persoon: JEZUS CHRISTUS.