Rafael Elburg

Wij bestaan om:

1. God te eren als de enige almachtige God, onze Schepper, onze Vader en Rechter, die Zich openbaart als een liefdevolle, barmhartige en geduldige God, die langzaam is in boosheid en snel in vergeving.

2. Gods liefde aan de wereld bekend te maken, zoals deze geopenbaard is in zijn zoon Jezus Christus, onze gekruisigde, opgestane, verhoogde en spoedig terugkomende Koning.

3. Bewust te leven als een getuigenis en onze maatschappij te dienen in diezelfde liefde en kracht, wetende dat Hij “dezelfde is gisteren, vandaag en tot in alle eeuwigheid”.