Rafael Elburg

Call To Intimacy – Leven als gebedszendeling

Één ding heb ik van de Here gevraagd, dit zoek ik: te verblijven in het Huis des Heren al de dagen van mijn leven, om de lieflijkheid van de Here te aanschouwen en te onderzoeken in Zijn tempel. Psalm 27:4

VISIE EN MISSIE

Mijn opdracht is om de Roep van Jezus naar een gepassioneerde intieme liefdesrelatie met Zijn Bruid te laten weerklinken, in de eerste plaats in de Gemeente*, waardoor zij weer in haar roeping komt om God boven alles lief te hebben (“Call to Intimacy”). En daarnaast de Bruid van Jezus te bemoedigen en te helpen om zich klaar te maken voor Zijn komst, doordat zij leert een intieme liefdesrelatie met Hem te ontwikkelen en te onderhouden.

Terugdenkend…. aan wat God tegen me zei in de trein tussen Wenen en Boedapest in 1996. Het was door een lied van Graham Kendrick, een Bijbelgedeelte uit Jesaja: “Can you not believe it? Will you not receive it? I’ll do a new thing in you: a highway in the wilderness and rivers in the desert, to give drink to My chosen people, who will declare My praise.” Nu ik terug kijk, zie ik dat het werkelijkheid is geworden en nog meer werkelijkheid wordt: Hij zei: “Ik doe een nieuw ding in je.” Dit bleek later voor mij: het leren kennen van de Heilige Geest en de intieme hartsrelatie met Jezus! Waarom? “Om drinken te geven aan Mijn uitverkoren volk, dat Mijn lof zal verkondigen”. Ik mag dus drinken geven aan Gods volk, dat Zijn lof zal verkondigen (Hem dag en nacht aanbidden).

Hoe? EERST EN VOORAL DOOR HET ZELF TE DOEN:

1. door er zelf naar jagen Hem te kennen.

Ik verlang ernaar om meer en meer Hem te kennen en Hem te ervaren. Altijd bij Hem te zijn, (leren) Zijn lief’lijkheid te aanschouwen, (leren) te onderzoeken in Zijn tempel (Psalm 27:4). Onze prachtige God, Jezus in Zijn schoonheid, de glorie van Hem die op de Troon zit, ja, Hem te aanbidden, die het waard is dag en nacht, 24 uur per dag, 7 dagen per week, aanbeden te worden. Mijn leven in te richten naar hoe het er in de hemel uitziet. Zijn hart te kennen, Zijn stem leren verstaan, meebewegen met Zijn arm.

2. door in te gaan op de uitnodiging van Jezus in Psalm 45:12:

“Laat de Koning je schoonheid begeren”. Hij begeert onze schoonheid, wij zijn mooi! De uitnodiging is: laat Hem je liefhebben. Tijd nemen dat Hij bijv. Zijn liefdeslied over je kan uitzingen…

3. door vanuit deze plek van intimiteit voorbede te doen.

 

SAMEN MET ANDEREN

Vanuit mijn eigen binnenkamer, wil ik dit ook graag samen met anderen doen. “Individueel gebed in een collectieve setting” helpt, stimuleert, bemoedigt en stuurt bij. Je zou deze “individuele uren” kunnen vergelijken met een bijbelschool van een paar uur per dag, gecombineerd met tijden van voorbede. Dit doe ik in de eerste plaats door het meebouwen van het Huis van Gebed Elburg*. De visie van het Huis van Gebed Elburg is: een plek realiseren waar God iedere dag geëerd wordt. Een plek waar mensen rust kunnen vinden bij de Allerhoogste. Een plek waar een ieder ongeacht zijn of haar kerkelijke achtergrond welkom is om tot God te bidden. We zijn aan het ontdekken welke bouwstenen God in dit Huis wil leggen. Dat is spannend, voelt als lopen op water, maar we weten ook dat het God is, die Zijn Huis bouwt (Ps. 127:1). En verder wil ik graag (enigszins) betrokken zijn bij één of twee andere Huizen van Gebed, waar full-time gebedszendelingen dienen.

HET ONDERSTEUNEN VAN HUIZEN VAN GEBED IN NEDERLAND EN EUROPA

Naast een groeiend aantal uren in de gebedsruimte, merk ik dat ik mag meewerken bij het bouwen van Gods huis* in Nederland. Dat doe ik door bijvoorbeeld:

  • stichting 24-7Gebed te ondersteunen als bestuurslid/penningmeester*
  • reizen naar IHOP-KC te organiseren* (Bridegroom Travels)
  • gebedsreizen naar Israël te maken*
  • gebedshuizen in Nederland (en Europa) bezoeken en bemoedigen*
  • onderwijs geven*
  • meehelpen bij de activiteiten van stichting 24-7Gebed*